Dobiega końca realizacja projektu finansowanego z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pn.: Termomodernizacja budynków Samodzielnego Publicznego Psychiatrycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Choroszczy

 

 

 

Zmieniony ( 21.01.2014. )