Kierownik lek. Dariusz Łaguna

tel . 85 719-10-91 wew. 277

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy z rehabilitacją psychiatryczną przeznaczony dla osób chorych na schizofrenię.

W Zakładzie pacjent ma zapewnione całodobowe świadczenia zdrowotne obejmujące promocję zdrowia, diagnostykę, leczenie, pielęgnację, rehabilitację:

 • * Promocja zdrowia – pogadanki, dyskusje, plakaty
 • * Diagnostyka
 • *  Farmakoterapię
 • * Świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze
 • * Rehabilitacja psychiatryczna
  • – treningi umiejętności społecznych – prowadzenie rozmowy i radzenia sobie w trudnych sytuacjach międzyludzkich;
  • – treningi samoobsługi;
  • – treningi umiejętności praktycznych;
  • – treningi aktywnego udziału w leczeniu farmakologicznym;
  • – trening relaksacji i wizualizacji;
 • *Rehabilitacja ruchowa
  • – usprawnianie ruchem;
  • – gimnastyka
 • * Terapia zajęciowa
 • * Zajęcia rekreacyjne
 • * Wycieczki( w zależności od możliwości darczyńców)
 •  
 •  Programy rehabilitacyjne są dostosowane do indywidualnych potrzeb i możliwości pacjentów. Działania terapeutyczno-rehabilitacyjne mają na celu umożliwienie choremu samodzielne funkcjonowanie, podejmowanie aktywności życiowych oraz integracją społeczną.