Kierownik Oddziału mgr Anna Ejsmont – spec. psycholog kliniczny, spec. psychoterapii uzależnień

Sekretariat tel. (85) 719-10-91 wew. 392

   

Oddział Terapii Uzależnienia od Alkoholu dla Mężczyzn

 

Oddział Terapii Uzależnień od Alkoholu dla Mężczyzn realizuje program terapeutyczny dla osób uzależnionych od alkoholu powyżej 18 r. ż. Mają możliwość leczenia w naszej placówce również pacjenci z uzależnieniem mieszanym (głównie alkohol i leki lub narkotyki). Realizacja programu terapeutycznego trwa 7 tygodni. Leczenie oparte jest na realizacji terapeutycznej i indywidualnym podejściu do pacjenta, uwzględniającym jego zasoby, deficyty, potrzeby jak i współistniejące zaburzenia oraz sytuację społeczną i rodzinną. Zagwarantowana jest opieka medyczna, psychiatryczna, psychologiczna i socjalna. Pacjenci przyjmowani są na podstawie skierowania lekarza ubezpieczenia zdrowotnego lub z gabinetu prywatnego albo na mocy postanowienia sądu.