Ordynator oddziału lek. Violetta Teresa Trykozko-Niewińska

 tel. 85 719-10-91 wew. 247