Kierownik oddziału lek. Wiesław Rutkiewicz

tel. 85 719-10-91 wew.358 

Program terapeutyczny Oddziału VI Ogólnopsychiatrycznego SPP ZOZ w Choroszczy, z łóżkami podwójnej diagnozy

 

    Oddział liczy 60 łóżek ogólnopsychiatrycznych, z których ponad połowę rezerwuje się dla chorych z podwójną diagnozą (poważne zaburzenia psychiczne i szkodliwe używanie substancji psychoaktywnych – głównie alkoholu lub leków benzodwuazepinowych) oraz 21 wydzielonych miejsc dla kobiet z uzależnieniem spowodowanym używaniem alkoholu.

    Oddział oferuje diagnostykę psychiatryczną i psychologiczną, psychofarmakoterapię i terapię elektrowstrząsową (zabiegi w znieczuleniu ogólnym dwa razy w tygodniu) – zależnie od wskazań.  Pozabiologiczne formy oddziaływań terapeutycznych obejmują elementy wywiadu motywacyjnego stosowane w czasie badania zespołowego, otwarte grupy psychoedukacyjne oddzielnie dla chorych z rozpoznaniem psychozy i dla chorych z zaburzeniem afektywnym dwubiegunowym łącznie z zaburzeniem schizoafektywnym o przebiegu dwubiegunowym, oraz równolegle zajęcia w otwartej grupie psychoedukacyjnej dla osób z problemem szkodliwego używania substancji psychoaktywnych – niezależnie od współistniejących innych zaburzeń psychicznych. Zajęcia psychoedukacyjne w każdej grupie odbywają się dwa razy w tygodniu i trwają 45 – 60 min. Prowadzone są przez lekarzy psychiatrów. Chorzy, którzy wykazują poprawę wyrażającą się deklarowaną motywacją do unikania używania substancji psychoaktywnych lub do abstynencji mogą uczestniczyć w grupowym treningu zachowań asertywnych. Osobom z symptomatyką lękową, depresyjną lub somatyzacyjną proponujemy grupowe treningi relaksacyjne oraz wstępną grupę psychoterapeutyczną (grupa wsparcia) angażującą do podjęcia ewentualnej psychoterapii w przyszłości. Grupa psychoterapeutyczna spotyka się dwa razy w tygodniu. Osobom z przewlekłymi zaburzeniami psychicznymi, zależnie od indywidualnie rozpoznawanych potrzeb, proponujemy rehabilitacyjne zajęcia treningowe prowadzone przez przeszkolone w tym zakresie pielęgniarki. Grupowe treningi: praktyczny, budżetowy, prowadzenia rozmowy odbywają się w podobnym rytmie, co zajęcia psychoedukacyjne – dwa razy w tygodniu. Trening higieniczny prowadzony jest indywidualnie w rytmie codziennym. Zajęcia treningowe i psychoedukacyjne, podobnie jak leczenie farmakologiczne, zalecane są indywidualnie przez lekarzy (po rozpoznaniu potrzeb pacjenta w tym zakresie).

 

TYGODNIOWY RAMOWY PLAN PRACY ODDZIAŁU

 

Poniedziałek

7.00 Pobudka, trening higieniczny

7.30 Gimnastyka

8.00 Odprawa

9.00 Obchód

10.30 Psychoedukacja osób z problemem uzależnień

10.30 Trening kulinarny

11.30 Trening prowadzenia rozmowy

13.00 Trening budżetowy

Wtorek

7.00 Pobudka, trening higieniczny

7.30 Gimnastyka

8.00 Odprawa

9.00 Grupa wsparcia osób z rozpoznaniem zaburzeń depresyjnych lub lękowych

9.15 Trening praktyczny

9.30 Grupa wsparcia osób z rozpoznaniem psychozy

10.30 Psychoedukacja osób z rozpoznaniem psychoz

Psychoedukacja osób z zaburzeniem dwubiegunowym

13.00 Relaksacja

14.00 Trening higieniczny (teoria)

Środa

7.00 Pobudka, trening higieniczny

7.30 Gimnastyka

8.00 Odprawa

9.00 Obchód

11.00 Zebranie społeczności terapeutycznej

12.00 Spotkanie zespołu terapeutycznego

12.45 Trening asertywności

13.30 Trening budżetowy

Czwartek

7.00 Pobudka, trening higieniczny

7.30 Gimnastyka

8.00 Odprawa

9.00 Grupa wsparcia z rozpoznaniem zaburzeń depresyjnych lub lękowych

9.30 Grupa wsparcia osób z rozpoznaniem psychozy

10.30 Psychoedukacja osób z problemem uzależnień

Trening kulinarny

11.30 Trening prowadzenia rozmowy

13.00 Relaksacja

 

Piątek

7.00 Pobudka, trening higieniczny

7.30 Gimnastyka

8.00 Odprawa

9.00 Obchód

9.15 Trening umiejętności praktycznych

10.30 Psychoedukacja osób z rozpoznaniem psychoz

Psychoedukacja osób z rozpoznaniem zaburzenia dwubiegunowego

13.00 Spotkanie piątkowe