Kierownik Kliniki UMB  dr hab. n. med. Napoleon Waszkiewicz

tel. 85 719-10-91 wew.320 

Struktura organizacyjna:

– Oddział stacjonarny podzielony na dwa pododdziały: Terapii Psychoz i Zaburzeń Afektywnych

– Zespół Oddziałów Dziennych i Poradnia

Główne kierunki badawcze:

  1. Pierwszy epizod schizofrenii
  2. Schizofrenia – neuroobrazowanie i poszukiwanie podłoża objawów klinicznych i zaburzeń funkcji poznawczych
  3. Zaburzenia funkcji językowych w schizofrenii 

Dydaktyka:

Oferta terapeutyczna Oddziału Terapii Psychoz:

  1. Badania diagnostyczne: badanie psychiatryczne, psychologiczne, ogólnomedyczne i neurologiczne przyjętych pacjentów ( w tym hospitalizowanych po raz pierwszy); a także szeroki wachlarz badań dodatkowych, w tym neuroobrazowanie mózgu]
  2. Leczenie biologiczne: koncentruje się na terapii zaburzeń psychotycznych przy użyciu leków najnowszej generacji
  3. Psychoterapia i socjoterapia – oferta zajęć psychoterapeutycznych i psychoedukacyjnych (plan zajęć w załączeniu)

TYGODNIOWY PLAN ZAJĘĆ DLA PACJENTóW

 

PONIEDZIAŁEK

– godz. 1100-1200 grupa wsparcia (I)

– godz. 1300-1400 grupa wsparcia (II)

 

WTOREK 

– godz. 1200-1230 psychoedukacja

godz. 1315.-1415 terapia bajką

 

ŚRODA 

godz. 1100-12.00 relaks

 

CZWARTEK 

godz.1000 społeczność

– godz 1100-1200 psychorysunek

– godz. 1300-1440 konsultacje dla pacjentów

 

PIĄTEK 

– godz 1100-1200 trening kompetencji społecznych

– godz. 1200-1430 konsultacje dla rodzin pacjentów