Ostatnia modyfikacja: 21 maja 2018

Ordynator oddziału dr n. med. Krzysztof Kuczyński

tel. 85 719-10-91 wew. 307

neurologia

– Oddział liczy 57 łóżek w tym 16 łóżek pododdziału udarowego

– Posiadamy zaplecze diagnostyczne

    * pracownia rezonansu magnetycznego i tomografii komputerowej;

    * USG z możliwością badania ,etodą Dopplera tętnic domózgowych;

    * Pracownia EEG;

– W ramach Oddziału funkcje Pracownia fizykoterapii i kinezyterapii.

      Hospitalizujemy chorych ze schorzeniami neurologicznymi głównie:

    – udarami móżgowymi,

    – bólami głowy,

    – padaczką,

    – chorobą Parkinsona,

    – stwardnieniem rozsianym,

    – nerwobólami korzeniowymi kręgosłupa.

 

    Wszystkim zapewniamy fachową opiekę lekarsko-pielęgniarską, pełną diagnostykę, zabiegi rehabilitacyjne od pierwszego dnia leczenia.