Kierownik oddziału: lek. Anna Bańkowska-Łuksza – specjalista psychiatra

tel. 85 719 10 91 wew. 234, 231

Oferta terapeutyczna oddziału skierowana jest do pacjentów cierpiących na:

zaburzenia nerwicowe, związane ze stresem i pod postacią somatyczną

(zaburzenia lękowe, obsesyjno-kompulsyjne, fobie, reakcje na ciężki stres i zaburzenia adaptacyjne, zaburzenia dysocjacyjne, somatyzacyjne, hipochondryczne, uporczywe bóle psychogenne, neurastenię)

zaburzenia odżywiania się

zaburzenia osobowości

Oddział prowadzi kompleksowy program terapeutyczny skierowany do osób dorosłych.

Koncepcja terapeutyczna oddziału oparta jest na zintegrowanym modelu leczenia łączącym podejścia psychodynamiczne, psychodramatyczne, humanistyczne i poznawczo-behawioralne.

Podstawową metodą leczenia jest psychoterapia grupowa, wspierana terapią indywidualną. Stosowane są różne formy interwencji terapeutycznych takie jak: psychodrama, arteterapia, psychorysunek, wizualizacja, trening relaksacyjny, psychoedukacja, terapia zajęciowa oraz socjoterapia w formie społeczności terapeutycznej.

Prowadzone jest także leczenie farmakologiczne.

Leczenie trwa w zależności od potrzeb i wskazań od 4 do 12 tygodni.

Pacjenci chcący rozpocząć leczenie w Oddziale Leczenia Zaburzeń Nerwicowych proszeni są o kontakt telefoniczny w celu ustalenia terminu rozmowy kwalifikacyjnej z zespołem oddziału.