DZIAŁ DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ

1. Pracownicy Działu Diagnostyki Laboratoryjnej (DDL) wykonują około 200 tys badań rocznie. Szeroki wachlarz wykonywanych przez DDL analiz służy głównie potrzebom pacjentów szpitala. Oferta laboratorium obejmuje również wykonywanie pełnego zakresu badań laboratoryjnych:

– bezpłatnie (zgodnie z cennikiem NFZ)

– płatnie (zgodnie z cennikiem świadczeń diagnostycznych)

Jako nieliczni w województwie wykonujemy badanie poziomu litu w surowicy.

DDL nie pobiera dodatkowej opłaty za wykonanie badań w trybie pilnym.

 

2. Laboratorium zlokalizowane jest na parterze budynku administracji, przy bramie wjazdowej na teren szpitala.
 
3. Punkty pobrań materiału do badań:

– w siedzibie laboratorium Plac Brodowicza 1 w Choroszczy, czynny od poniedziałku do piątku w godz 730-1300 , sobota 800-1000

– w siedzibie Centrum Zdrowia Psychicznego ul.Radzymińska 2 w Białymstoku ,

od poniedziałku do piatku w godz 745-1000

 

4. Wydawanie wyników badań.

-Laboratorium Plac Brodowicza 1 godz 730-1430 tel. 85 719 10 91 wew. 265

-Centrum Zdrowia Psychicznego Radzymińska 2 godz. 1100– 1400 tel. 85 743 40 44

 

5. W laboratorium zatrudnionych jest 6 diagnostów laboratoryjnych, 3 techników analityki medycznej oraz 1 pomoc laboratoryjna.

 

Kierownik DDL:

mgr Jolanta Hejza- specjalista II stopnia laboratoryjnej diagnostyki medycznej

Asystenci:

mgr Dorota Lenczewska- specjalista II stopnia laboratoryjnej diagnostyki medycznej

mgr Bożena Poczopko- specjalista II stopnia laboratoryjnej diagnostyki medycznej

mgr Ewa Szymaniuk Borozna- specjalista I stopnia analityki klinicznej i specjalista zdrowia publicznego

mgr Marta Małaszkiewicz- specjalista II stopnia laboratoryjnej diagnostyki medycznej

mgr Ewa Biryło – diagnosta laboratoryjny

Technicy analityki medycznej:

Agata Dzienis – st. technik analityki medycznej

Małgorzata Łukaszewicz – st. technik analityki medycznej

Izabella Mierzyńska – st. technik analityki medycznej

Pomoc laboratoryjna – Emilia Fiedorczuk

 

6. Pracownie Działu Diagnostyki Laboratoryjnej:

– biochemii i immunologii

– hematologii

– analityki ogólnej

 

7. Laboratorium uczestniczy ;

– w Powszechnym Programie Oceny Wiarygodności Badań Laboratoryjnych

– w Zintegrowanym Systemie Kontroli Jakosci Standlab IQS

 

8. Laboratorium posiada:

– Certyfikat Osrodka Badań Jakosci w Diagnostyce Laboratoryjnej

– Świadectwo Wiarygodności Badań Laboratoryjnych

– certyfikat Standlab IQS

 

CENNIK KONSULTACJI LEKARSKICH I EEG

Specjalistyczna konsultacja lekarska 50,00 zł

Badanie EEG 80,00 ,,

Badanie EEG po deprywacji snu 110,00 ,,

Badanie EEG video 90,00 ,,

CENNIK BADAŃ LABORATORYJNYCH

Kod PRACOWNIA OGÓLNA

51 Mocz badanie ogólne 10,00 zł.

52 Krew utajona w kale 15,00 ,,

53 Kał na ob. pasożytów (mikroskop) 9,00 ,,

54 Antygen GSA 65 lamblii w kale 22,00 ,,

55 Posiew moczu 40,00 ,,

56 Posiew innych materiałów (np. wymaz z gardła, rany) 40,00 ,,

HEMATOLOGIA

61 Morfologia z aparatu 10,00 zł.

62 Morfologia + rozmaz (mikroskop) 16,00 ,,

63 OB. 7,00 ,,

64 Retikulocyty 10,00 ,,

65 HbA1c 22,00 ,,

66 Rozmaz 6,00 ,,

KOAGULOLOGIA

71 PT (czas protrombinowy) 12,00 zł.

72 APTT (cz. kaolinowo-kefalinowy) 12,00 ,,

73 Fibrynogen 15,00 ,,

74 D-Dimery 25,00 ,,

LEKI:

81 Karbamazepina 22,00 zł

82 Kw. walproinowy 22,00 ,,

83 Etanol 23,00 ,,

84 Lit 12,00 ,,

BIOCHEMIA I IMMUNOCHEMIA

Kod

1 Glukoza 7,00 zł

2 Krzywa glikemii 20,00 ,,

3 Krzywa glikemii 2-punkt. 16,00 ,,

4 Cholesterol całk. 8,00 ,,

5 HDL-Chol. 9,00 ,,

6 Trójglicerydy 8,00 ,,

7 Mocznik 7,00 ,,

8 Kwas moczowy 8,00 ,,

9 Kreatynina 8,00 ,,

10 Bilirubina 9,00 ,,

11 Białko całk. 8,00 ,,

12 GOT 8,00 ,,

13 GPT 8,00 ,,

14 GGTP 8,00 ,,

15 Fosf.alkaliczna 7,50 ,,

16 CPK 7,50 ,,

17 Amylaza 10,00 ,,

18 Żelazo 10,00 ,,

19 TIBC 12,00 ,,

20 Ca 7,00 ,,

21 Mg 7,00 ,,

22 P 7,00 ,,

91 Na 7,00 ,,

92 K 7,00 ,,

93 Na, K 12,00 ,,

94 Cl 7,00 ,,

24 As”O” 12,00 ,,

25 latex RF 12,00 ,,

26 CRP 14,00 ,,

27 Helicobacter pylori 20,00 ,,

28 Benzodiazepiny 25,00 ,,

29 Barbiturany 25,00 ,,

30 Amfetamina 25,00 ,,

31 Marihuana 25,00 ,,

32 Opiaty 25,00 ,,

48 Borrelioza IgG 30,00 ,,

49 Borrelioza IgM 30,00 ,,

34 HBs Ag 26,00 ,,

36 TSH 24,00 ,,

37 FT4 26,00 ,,

38 FT3 26,00 ,,

39 TPSA 30,00 ,,

40 HIV DUO 28,00 ,,

41 Digoxin 40,00 ,,

42 WR 8,00 ,,

44 RKZ 25,00 ,,

45 Prolaktyna 24,00 ,,

46 Troponina T 30,00 ,,

47 Gospodarka lipidowa 25,00 ,,

50 Albumina 8,00 ,,

95 Anty-HCV 34,00 ,,

96 Witamina D 48,00 ,,

97 Kwas foliowy 35,00 ,,

98 Witamina B 12 35,00 ,,

99 Ferrytyna 25,00 ,,