Ostatnia modyfikacja: 21 maja 2018

DZIAŁ DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ

1. Pracownicy Działu Diagnostyki Laboratoryjnej (DDL) wykonują około 200 tys badań rocznie. Szeroki wachlarz wykonywanych przez DDL analiz służy głównie potrzebom pacjentów szpitala. Oferta laboratorium obejmuje również wykonywanie pełnego zakresu badań laboratoryjnych:

– bezpłatnie (zgodnie z cennikiem NFZ)

– płatnie (zgodnie z cennikiem świadczeń diagnostycznych)

Jako nieliczni w województwie wykonujemy badanie poziomu litu w surowicy.

2. Laboratorium zlokalizowane jest na parterze budynku administracji, przy bramie wjazdowej na teren szpitala.
 
3. Punkty pobrań materiału do badań:

– w siedzibie laboratorium Plac Brodowicza 1 w Choroszczy, czynny od poniedziałku do piątku w godz 730-1300 , sobota 800-1000

– w siedzibie Centrum Zdrowia Psychicznego ul.Radzymińska 2 w Białymstoku ,

od poniedziałku do piatku w godz 745-1000

„Pogotowie diagnostyki laboratoryjnej” w dni powszednie po godz 1435 do 700 oraz całodobowo w soboty i dni świąteczne materiał do pilnych badań laboratoryjnych pobiera Izba Przyjęć SPP ZOZ w Choroszczy. Opłata wg cennika SPP ZOZ w Choroszczy pobierana jest na miejscu w laboratorium. DDL nie pobiera dodatkowej opłaty za wykonywanie badań w trybie pilnym.

 

4. Wydawanie wyników badań.

-Laboratorium Plac Brodowicza 1 godz 730-1430 tel. 85 719 10 91 wew. 265

-Centrum Zdrowia Psychicznego Radzymińska 2 godz. 1100– 1400 tel. 85 743 40 44

 

5. W laboratorium zatrudnionych jest 5 diagnostów laboratoryjnych, 3 techników analityki medycznej oraz 1 pomoc laboratoryjna.

 

Kierownik DDL:

mgr Jolanta Hejza- specjalista II stopnia laboratoryjnej diagnostyki medycznej

Asystenci:

mgr Dorota Lenczewska- specjalista II stopnia laboratoryjnej diagnostyki medycznej

mgr Bożena Poczopko- specjalista II stopnia laboratoryjnej diagnostyki medycznej

mgr Ewa Szymaniuk Borozna- specjalista I stopnia analityki klinicznej i specjalista zdrowia publicznego

mgr Marta Małaszkiewicz- diagnosta laboratoryjny

Technicy analityki medycznej:

Agata Dzienis – st. technik analityki medycznej

Małgorzata Łukaszewicz – st. technik analityki medycznej

Izabella Mierzyńska – st. technik analityki medycznej

Pomoc laboratoryjna – Teresa Adamska

 

6. Pracownie Działu Diagnostyki Laboratoryjnej:

– biochemii i immunologii

– hematologii

– analityki ogólnej

 

7. Laboratorium uczestniczy ;

– w Powszechnym Programie Oceny Wiarygodności Badań Laboratoryjnych

– w Zintegrowanym Systemie Kontroli Jakosci Standlab IQS

 

8. Laboratorium posiada:

– Certyfikat Osrodka Badań Jakosci w Diagnostyce Laboratoryjnej

– Świadectwo Wiarygodności Badań Laboratoryjnych

– certyfikat Standlab IQS

– certyfikat ISO 9001:2008

 

 

CENNIK KONSULTACJI LEKARSKICH,

 

BADAŃ LABORATORYJNYCH I EEG

Specjalistyczna konsultacja lekarska 50,00 zł

Badanie EEG 80,00 zł

Badanie EEG po deprywacji snu 110,00 zł

Badanie EEG video 90,00 zł

Kod PRACOWNIA OGÓLNA

51 Mocz badanie ogólne 7,50 zł

52 Krew utajona w kale 15,00 zł

53 Kał na ob. pasożytów (mikroskop) 8,00 zł

54 Antygen GSA 65 lamblii w kale 22,00 zł

55 Posiew moczu 40,00 zł

56 Posiew innych materiałów (np. wymaz z gardła, rany) 40,00 zł

HEMATOLOGIA

61 Morfologia z aparatu 8,00 zł

62 Morfologia + rozmaz (mikroskop) 14,00 zł

63 OB. 5,00 zł

64 Retikulocyty 10,00 zł

65 HbA1c 22,00 zł

66 Rozmaz 6,00 zł

KOAGULOLOGIA

71 PT (czas protrombinowy) 10,00 zł

72 APTT (cz. kaolinowo-kefalinowy) 10,00 zł

73 Fibrynogen 15,00 zł

74 D-Dimery 25,00 zł

LEKI

81 Karbamazepina 22,00 zł

82 Kw. walproinowy 22,00 zł

83 Etanol 23,00 zł

84 Lit 9,00 zł

 

BIOCHEMIA

Kod

1 Glukoza 5,50 zł

2 Krzywa glikemii 20,00 zł

3 Krzywa glikemii 2-punkt. 16,00 zł

4 Cholesterol całk. 6,00 zł

5 HDL-Chol. 7,50 zł

6 Trójglicerydy 6,50 zł

7 Mocznik 6,00 zł

8 Kwas moczowy 7,00 zł

9 Kreatynina 5,50 zł

10 Bilirubina 7,00 zł

11 Białko całk. 6,00 zł

12 GOT 6,00 zł

13 GPT 6,00 zł

14 GGTP 8,00 zł

15 Fosf.alkaliczna 7,50 zł

16 CPK 7,50 zł

17 Amylaza 8,50 zł

18 Żelazo 10,00 zł

19 TIBC 12,00 zł

20 Ca 7,00 zł

21 Mg 7,00 zł

22 P 7,00 zł

91 Na 5,00 zł

92 K 5,00 zł

93 Na, K 8,00 zł

94 Cl 5,00 zł

24 As”O” 10,00 zł

25 latex RF 10,00 zł

26 CRP 12,00 zł

27 Helicobacter pylori 20,00 zł

28 Benzodiazepiny 20,00 zł

29 Barbiturany 20,00 zł

30 Amfetamina 20,00 zł

31 Marihuana 20,00 zł

32 Opiaty 20,00 zł

48 Borrelioza IgG 30,00 zł

49 Borrelioza IgM 30,00 zł

34 HBs Ag 22,00 zł

35 HBs Ag z potwierdzeniem 60,00 zł

36 TSH 24,00 zł

37 FT4 26,00 zł

38 FT3 26,00 zł

39 TPSA 38,00 zł

40 HIV DUO 28,00 zł

41 Digoxin 40,00 zł

42 WR 6,00 zł

43 LDH 8,00 zł

44 RKZ 21,00 zł

45 Prolaktyna 24,00 zł

46 Troponina 20,00 zł

47 Gospodarka lipidowa 20,00 zł

50 Albumina 6,00 zł

95 Anty – HCV 34,00 zł

96 Witamina D 55,00 zł

97 Kwas foliowy 35,00 zł

98 Witamina B 12 35,00 zł