Centrum Zdrowia Psychicznego i Leczenia Uzależnień jest jednostką organizacyjną Samodzielnego Publicznego Psychiatrycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej im. dr. Stanisława Deresza w Choroszczy. Centrum Zdrowia Psychicznego i Leczenia Uzależnień powstało w 2010 roku z połączenia Wojewódzkiej Poradni Zdrowia Psychicznego i Centrum Leczenia Uzależnień mieszczących się przy ul. Żurawiej 14 oraz Zespołu Oddziałów Dziennych mieszczących się przy ul. Warszawskiej 15. Od lipca 2010 r. placówka mieści się przy ul. Radzymińskiej 2.

Centrum świadczy pomoc lekarską, pielęgniarską, psychologiczną i psychoterapeutyczną osobom z zaburzeniami psychotycznymi, depresyjnymi, osobowości, a także osobom uzależnionym od alkoholu i członkom ich rodzin. Pacjenci mogą skorzystać z porad lekarza psychiatry, psychologa, pedagoga, psychoterapeuty, pielęgniarki, terapeuty zajęciowego czy też pracownika socjalnego.

 

Do zadań Centrum Zdrowia Psychicznego i Leczenia Uzależnień należy:

 1. programowanie i organizowanie działalności zapobiegawczo – leczniczej w reprezentowanej specjalności,
 2. udzielanie indywidualnych świadczeń specjalistycznych, konsultacyjnych i uzupełniających świadczenia Szpitala,
 3. wydawanie orzeczeń o stanie zdrowia chorych oraz współpraca z organami wymiaru sprawiedliwości i instytucjami wychowawczymi,
 4. prowadzenie działalności diagnostycznej, terapeutycznej, orzeczniczej i promocji zdrowia psychicznego, w tym w zakresie uzależnień i współuzależnienia.

 CZPiLU zapewnia:

 • wizyty indywidualne
 • terapię indywidualną
 • terapię grupową
 • diagnostykę psychologiczną
 • poradnictwo
 • zajęcia psychoedukacyjne
 • treningi umiejętności społecznych
 • wizyty domowe

Godziny pracy:

poniedziałek 7.30 – 15.05

wtorek 7.30 – 18.00

środa 7.30 – 15.05

czwartek 7.30 – 15.05

piątek 7.30 – 15.05

Telefony kontaktowe:

 

 • Centrum Zdrowia Psychicznego – rejestracja: (85) 743 40 44
 • Oddział dzienny dla chorych z zaburzeniami psychicznymi (85) 743 43 06
 • Centrum Leczenia Uzależnień: (85) 74 33 125

Pacjenci Centrum Zdrowia Psychicznego i Leczenia Uzależnień mają do dyspozycji:

I. Centrum Zdrowia Psychicznego, w skład którego wchodzą:

1. Oddział dzienny dla chorych z zaburzeniami psychicznymi

2. Poradnia zdrowia psychicznego

3. Zespół leczenia środowiskowego

II. Centrum Leczenia Uzależnień, w skład którego wchodzą:

1. Poradnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia

2. Dzienny Oddział Terapii Uzależnienia od Alkoholu