Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bielsku Podlaskim i Samodzielny Publiczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. dr. Stanisława Deresza w Choroszczy zaprasza w dniach 24 – 25.11.2011 r. do Szpitala Psychiatrycznego w Choroszczy na seminarium o wymiarze transgranicznym na temat na temat rehabilitacji neurologicznej. Tematyka seminarium: opieka nad osobami ze schorzeniami neurologicznymi, stany wymagające szybkiej interwencji w neurologii, rehabilitacja w neurologii, pielęgniarstwo neurologiczne.

Średnio co osiem minut dochodzi w Polsce do udaru mózgu. Każdego roku choroba dotyka między 60 a 70 tysięcy osób. Udar mózgu jest drugą przyczyną śmierci osób powyżej 60 roku życia, a piątą w grupie wiekowej od 15 do 59 lat.

Rehabilitacja neurologiczna jest skuteczną formą leczenia pacjentów po udarach i urazach mózgu, kiedy dochodzi do uszkodzenia strukturalnego i/lub funkcjonalnego ośrodkowego układu nerwowego. Stanowi ona czynny i ciągły proces, który rozpoczyna się jak najwcześniej w szpitalu i trwa nieprzerwanie, również po powrocie chorego do środowiska domowego.

Dzięki temu, że plastyczność mózgu dorosłego może być istotnie intensyfikowana przez szeroko rozumiany trening, wcześnie rozpoczęta kompleksowa rehabilitacja przynosi znaczącą poprawę funkcjonowania chorych po tzw. incydentach mózgowych.

Włączenie rodziny pacjenta w proces rehabilitacji, otoczenie chorego przyjazną, pełną empatii atmosferą potęguje efekt leczenia usprawniającego.

Proces rehabilitacji powinien rozpocząć się w oddziale neurologii (udarowym) w ciągu 24-48 godzin po wystąpieniu udaru, jednak pod warunkiem, że stan ogólny chorego na to pozwala.

Następnie chory usprawniany jest w oddziałach rehabilitacji neurologicznej. Obok fizjoterapii ważną rolę odgrywa rehabilitacja neuropsychologiczna.

Proces rehabilitacji powinien trwać dopóki obserwuje się poprawę w stanie chorego. Optymalnym okresem dla usprawniania są pierwsze 3 miesiące – wtedy chory może osiągnąć znaczną poprawę w zakresie utraconych funkcji.

Należy jednak podkreślić, że rehabilitacja jest również skuteczna w późniejszych okresach czasu.

Jest to ostatnie (trzecie) spotkanie poświęcone tematyce z zakresu rehabilitacji neurologicznej i zdrowia psychicznego organizowane w ramach wsparcia udzielonego przez Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego i budżetu państwa w ramach Programu „Fundusz Wsparcia Inicjatyw Lokalnych, Międzynarodowych i Transgranicznych w Euroregionie Niemen” PL0416.

Zapraszamy.

MIEJSCE KONFERENCJI:

SPP ZOZ W CHOROSZCZY, UL. PLAC Z. BRODOWICZA 1, 16 – 070 CHOROSZCZ

Program seminarium:

24.11.2011 r.

9.30 – 10.00 – rejestracja uczestników

10.00 – 10.15 – powitanie uczestników

10.15 – 11.15 – lek. med. Eugenia Tokarewska – Guszcz i mgr Roksana Parfjanowicz – SP ZOZ w Bielsku Podlaskim – „Usprawnienie pacjenta po udarze mózgu na przykładzie oddziału rehabilitacyjnego w SPZOZ w Bielsku Podlaskim”

11.15 – 11.30 – przerwa kawowa

11.30 – 12.30 – mgr Gabriela Kopańko oraz mgr Agnieszka Steckiewicz – Oddział rehabilitacji neurologicznej Szpitala Psychiatrycznego w Choroszczy -„Rehabilitacja neuropsychologiczna i terapia zajęciowa pacjentów po udarze mózgu na przykładzie Oddziału rehabilitacji neurologicznej w SPP ZOZ w Choroszczy.

12.30 – 12.45 – przerwa kawowa

12.45 – 13.45 – dr Aleksander Konovalenko – Dyrektor Grodzieńskiego Wojewódzkiego Centrum Klinicznego „Psychiatria – Narkologia” – „Organizacja profilaktyki i leczenia uzależnień”

13.45 – 14.30 – lunch

14.30 – 15.30 – Wołodimir Jurijowicz Dibiel – Dyrektor Szpitala w Luboml, Ukraina – „Rehabilitacja mieszkańców rejonu lubomlskiego i szackiego z chorobami neurologicznymi”

15.30 – podsumowanie konferencji

25.11.2011 r.

10.00 – powitanie uczestników

10.15 – 11.15 – mgr Julita Fiedorowicz – fizjoterapeuta SPZOZ w Bielsku Podlaskim „Rehabilitacja w urazach rdzenia kręgowego”

11.15 – 11.30 – przerwa kawowa

11.30 – 12.30 – mgr Bosk Katarzyna – mgr pielęgniarstwa Szpital Psychiatryczny w Choroszczy – „Diagnoza pielęgniarska i plan opieki nad chorymi w wybranych chorobach neurologicznych”

12.30 – 12.45 – przerwa kawowa

12.45 – 13.45 – mgr Bezubik Tomasz – mgr pielęgniarstwa Szpital Psychiatryczny w Choroszczy – „Bóle kręgosłupa u osób leczonych w oddziale neurologii”

13.45 – lunch

14.30 –zakończenie konferencji