Z dniem 30 października 2017 r. na stanowisko Rzecznika Praw Pacjenta został powołany Pan Bartłomiej Łukasz Chmielowiec.

Szczegółowe informacje dotyczące funkcjonowania Biura Rzecznika Praw Pacjenta są dostępne na stronie internetowej: www.rpp.gov.pl

Zmianie uległy godziny pracy ogólnopolskiej infolinii, która obecnie jest czynna od pon. – pt. w godzinach 8:00-20:00. Został również uruchomiony nowy adres do korespondencji e-mail: kancelaria@rpp.gov.pl

 

Rzecznik Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego

 

Na terenie Szpitala, w budynku administracji, mieści się Biuro Rzecznika Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego.

Rzecznicy Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego, o których mowa w przepisach ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (t.j. Dz. U. z 2017 poz.882) są pracownikami Biura Rzecznika Praw Pacjenta w Warszawie i wykonują swoje zadania przy pomocy tego Biura.

Funkcję Rzecznika Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego w Choroszczy pełni Pani Lidia Smyk.

Biuro Rzecznika Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego w Choroszczy czynne jest w dni robocze: od poniedziałku do piątku, w godz. od 800 do 1600. W każdy pierwszy wtorek miesiąca Rzecznik jest nieobecny z powodu oddelegowania do pełnienia obowiązków w innym podmiocie leczniczym.

Z Rzecznikiem Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego Panią Lidią Smyk można kontaktować się:

  • osobiście w Biurze, adres: Samodzielny Publiczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. dr. Stanisława Deresza w Choroszczy, 16 – 070 Choroszcz, pl. im. dr Zygmunta Brodowicza 1,

  • telefonicznie pod numerem telefonu: (85)719 10 91 wew. 364 lub 800 190 590

  • na adres e-mail: l.smyk@rpp.gov.pl

  •  lub kierując pisma na adres:

Lidia Smyk

Rzecznik Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego
Samodzielny Publiczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. dr. Stanisława  Deresza w Choroszczy, 16 – 070 Choroszcz, pl. im. dr Zygmunta Brodowicza 1.

 

Do zadań w/w Rzecznika należy:

  1. Pomoc w dochodzeniu praw w sprawach związanych z przyjęciem leczeniem, warunkami pobytu i wypisaniem ze szpitala psychiatrycznego,

  2. Wyjaśnianie lub pomoc w wyjaśnianiu ustnych i pisemnych skarg pacjentów,

  3. Współpraca z rodziną, przedstawicielem ustawowym, opiekunem prawnym lub faktycznym pacjentów,

  4. Inicjowanie i prowadzenie działalności edukacyjno-informacyjnej w zakresie praw osób korzystających ze świadczeń zdrowotnych udzielanych przez szpital psychiatryczny.