Uwaga! zmiana Załacznika nr 2 i Załacznik nr 3 dokonanan w dniu 22.09.2017
 
ZAPYTANIE OFERTOWE
PDF
FORMULARZ CENOWY – ZAŁĄCZNIK NR 1
 DOC
FORMULARZ OFERTOWY – ZAŁĄCZNIK NR 2
 DOC
PROJEKT UMOWY – ZAŁĄCZNIK NR 3 NIEOBOWIĄZUJĄCY  DOC
 PROJEKT UMOWY – ZAŁĄCZNIK NR 3 POPRAWIONY
 DOC
   
WYJAŚNIENIA DO ZAPYTANIA Z DN. 22.09.2017R.  PDF
POPRAWIONY FORMULARZ OFERTOWY – ZAŁĄCZNIK NR 2
 DOC
POPRAWIONY PROJEKT UMOWY – ZAŁACZNIK NR 3
 DOC
 ZESTAWIENIE OFERT
 PDF
 ROZSTRZYGNIĘCIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO
 PDF