Dotyczy: przetargu nieograniczonego znak sprawy SZP 3820 – 13/18 na opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę zewnętrznej sieci sanitarnej i deszczowej wraz z zagospodarowaniem terenu w Samodzielnym Publicznym Psychiatrycznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej im. dr. Stanisława Deresza w Choroszczy

Wyniki PDF