Ostatnia modyfikacja: 18 stycznia 2019

Data Tytuł pozycji    
18.01.2019 PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ W 2019 ROKU    
11.01.2019 Zestawienie z otwarcia: SZP 3820 – 2/19 zapytania ofertowego na dostawę mięsa drobiowego    
11.01.2019 Zestawienie z otwarcia: SZP 3820 – 1/19 zapytania ofertowego na dostawę artykułów biurowych    
02.01.2019 SZP 3820 – 2/19 ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ MIĘSA DROBIOWEGO    
02.01.2019 SZP 3820 – 1/19 ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ ARTYKUŁÓW BIUROWYCH    
31.12.2018 Rozstrzygnięcie dotyczy: SZP 3820 – 29/18 zapytania ofertowego na usługę konserwacji i bieżących napraw urządzeń dźwigowych    
21.12.2018 Zestawienie z otwarcia ofert dotyczy: SZP 3820 – 29/18 zapytania ofertowego na usługę konserwacji i bieżących napraw urządzeń dźwigowych    
20.12.2018 Rozstrzygnięcie dotyczy: SZP 3820 – 28/18 zapytania ofertowego na usługę konserwacji instalacji sygnalizacji alarmowo-pożarowej w obiektach SPP ZOZ w Choroszczy oraz całodobowe monitorowanie przez Centrum Operacyjne lokalnego systemu sygnalizacji alarmowo-pożarowej (SAP)    
17.12.2018 Zestawienie z otwarcia ofert dotyczy: SZP 3820 – 28/18 zapytania ofertowego na usługę konserwacji instalacji sygnalizacji alarmowo-pożarowej w obiektach SPP ZOZ w Choroszczy oraz całodobowe monitorowanie przez Centrum Operacyjne lokalnego systemu sygnalizacji alarmowo-pożarowej (SAP)    
14.12.2018 SZP 3820 – 30/18 ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ ARTYKUŁÓW BIUROWYCH    
14.12.2018 SZP 3820 – 29/18 ZAPYTANIE OFERTOWE NA USŁUGĘ KONSERWACJI I BIEŻĄCYCH NAPRAW URZĄDZEŃ DŹWIGOWYCH    
11.12.2018 Rozstrzygnięcie – dotyczy: SZP 3820 – 27/18 zapytania ofertowego na dostawę materiałów konserwacyjnych    
07.12.2018 SZP 3820 – 28/18 ZAPYTANIE OFERTOWE NA USŁUGĘ KONSERWACJI INSTALACJI SYGNALIZACJI ALARMOWO-POŻAROWEJ W OBIEKTACH SPP ZOZ W CHOROSZCZY ORAZ CAŁODOBOWE MONITOROWANIE PRZEZ CENTRUM OPERACYJNE LOKALNEGO SYSTEMU SYGNALIZACJI ALARMOWO-POŻAROWEJ (SAP)    
05.12.2018 Rozstrzygnięcie postępowania dotyczy: SZP 3820 – 26/18 przetargu nieograniczonego na dostawę mięsa – unieważnienie    
05.12.2018 Rozstrzygnięcie postępowania dotyczy: SZP 3820 – 26/18 przetargu nieograniczonego na dostawę mięsa – wyniki    
27.11.2018 Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej /pakiet nr 4/ dotyczy: SZP 3820 – 23/18 przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku.    
22.11.2018 Zestawienie z otwarcia ofert dotyczy: SZP 3820 – 27/18 zapytania ofertowego na dostawę materiałów konserwacyjnych    
21.11.2018 Wyjaśnienia opisu przedmiotu zamówienia Dotyczy: SZP 3820 – 27/18 – Zapytania ofertowego na dostawę materiałów konserwacyjnych (branża hydrauliczna, budowlana, elektryczna)    
20.11.2018 Zestawienie z otwarcia ofert dotyczy: SZP 3820 – 26/18 przetargu nieograniczonego na dostawę mięsa    
20.11.2018 Wyjaśnienia Dotyczy: SZP 3820 – 27/18 – Zapytania ofertowego na dostawę materiałów konserwacyjnych (branża hydrauliczna, budowlana, elektryczna)    
15.11.2018 SZP 3820 – 27/18 – Zapytanie ofertowe na dostawę materiałów konserwacyjnych (branża hydrauliczna, budowlana, elektryczna)    
14.11.2018 Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej /pakiet nr 1,2,3,5/ dotyczy: SZP 3820 – 23/18 przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku.    
14.11.2018 Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej dotyczy: SZP 3820 – 24/18 – Przetargu nieograniczonego na dostawę środków antyseptycznych i dezynfekcyjnych    
09.11.2018 SZP 3820 – 26/18 PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOSTAWĘ MIĘSA    
05.11.2018 Rozstrzygnięcie – dotyczy: SZP 3820 – 25/18 zapytania ofertowego na zakup sprzętu medycznego    
29.10.2018 Rozstrzygnięcie – dotyczy: SZP 3820 – 22/18 zapytania ofertowego na dostawę środków czystości i materiałów gospodarczych    
29.10.2018 Zestawienie z otwarcia ofert dotyczy: SZP 3820 – 24/18 – Zapytania ofertowego na dostawę środków antyseptycznych i dezynfekcyjnych    
29.10.2018 Zestawienie z otwarcia ofert dotyczy: SZP 3820 – 23/18 – Zapytania ofertowego na dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku    
26.10.2018 Zestawienie z otwarcia ofert dotyczy: SZP 3820 – 25/18 – Zapytania ofertowego na zakup sprzętu medycznego    
24.10.2018 Wyjaśnienia treści SIWZ – dot. SZP 3820 – 23/18 przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku    
24.10.2018 Wyjaśnienia treści SIWZ – dot. SZP 3820 – 24/18 przetargu nieograniczonego na dostawę środków antyseptycznych i dezynfekcyjnych    
23.10.2018 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia dotyczy: SZP 3820 – 23/18 przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku.    
22.10.2018 SZP 3820 – 25/18 – Zapytanie ofertowe na zakup sprzętu medycznego    
18.10.2018 Informacja o wyborze oferty / Pakiet nr 5/ – dotyczy przetargu nieograniczonego SZP 3820 – 19/18 na dostawę sprzętu medycznego    
17.10.2018 Zestawienie z otwarcia ofert – dotyczy: znak sprawy: SZP 3820 – 21/18 zapytania ofertowego na dostawę ziemniaków    
17.10.2018 Sprostowanie do rozstrzygnięcia zapytania ofertowego z dn. 09.10.2018r. – dotyczy: zapytania ofertowe znak sprawy: SZP 3820 – 18/18 na zakup wyposażenia biurowego i drobnego sprzętu AGD dla komórek organizacyjnych SPP ZOZ w Choroszczy    
15.10.2018 Zestawienie z otwarcia ofert – dotyczy: SZP 3820-22/18 zapytania ofertowego na dostawę środków czystości i materiałów gospodarczych    
15.10.2018 Informacja o wyborze ofert / Pakiet nr 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9/ – dotyczy przetargu nieograniczonego SZP 3820 – 19/18 na dostawę sprzętu medycznego    
12.10.2018 SZP 3820 – 24/18 – Przetarg nieograniczony na dostawę środków antyseptycznych i dezynfekcyjnych    
12.10.2018 SZP 3820 – 23/18 Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku    
10.10.2018 Sprostowanie do rozstrzygnięcia zapytania ofertowego z dn. 04.10.2018 – dotyczy: zapytania ofertowego znak sprawy: SZP 3820 – 20/18 na pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi przez zespół specjalistów branżowych (tj. w specjalnościach: konstrukcyjno –budowlanej, sanitarnej, elektrycznej), przy realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa z dostosowaniem budynku nr 23, 23A i 23B na potrzeby Oddziału Ogólnopsychiatrycznego V i VI oraz Całodobowego Oddziału Psychoterapii (obecna nazwa: Oddział Leczenia Zaburzeń Nerwicowych) Szpitala Psychiatrycznego w Choroszczy”    
09.10.2018 Unieważnienie postępowania /w części pakietu ne 8 i 10/ – dotyczy przetargu nieograniczonego SZP 3820 – 19/18 na dostawę sprzętu medycznego    
09.10.2018 Rozstrzygnięcie – dotyczy zapytania ofertowego SZP 3820 – 18/18 na zakup wyposażenia biurowego i drobnego sprzętu AGD dla komórek organizacyjnych SPP ZOZ w Choroszczy    
09.10.2018 Rozstrzygnięcie dotyczy zapytania ofertowego SZP 3820 – 17/18 na prace remontowe w budynkach SPP ZOZ w Choroszczy    
09.10.2018 SZP 3820 – 22/18 Zapytanie ofertowe na dostawę środków czystości i materiałów gospodarczych    
09.10.2018 SZP 3820 – 21/18 Zapytanie ofertowe na dostawę ziemniaków    
04.10.2018 Rozstrzygnięcie dotyczy: zapytania ofertowego SZP 3820 – 20/18 na pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi przez zespół specjalistów branżowych (tj. w specjalnościach: konstrukcyjno –budowlanej, sanitarnej, elektrycznej), przy realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa z dostosowaniem budynku nr 23, 23A i 23B na potrzeby Oddziału Ogólnopsychiatrycznego V i VI oraz Całodobowego Oddziału Psychoterapii (obecna nazwa: Oddział Leczenia Zaburzeń Nerwicowych) Szpitala Psychiatrycznego w Choroszczy”.    
27.09.2018 zestawienie z otwarcia ofert – dot. zapytania ofertowego znak sprawy: SZP 3820 –20/18 na pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi przez zespół specjalistów branżowych (tj. w specjalnościach: konstrukcyjno –budowlanej, sanitarnej, elektrycznej), przy realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa z dostosowaniem budynku nr 23, 23A i 23B na potrzeby Oddziału Ogólnopsychiatrycznego V i VI oraz Całodobowego Oddziału Psychoterapii (obecna nazwa: Oddział Leczenia Zaburzeń Nerwicowych) Szpitala Psychiatrycznego w Choroszczy”    
24.09.2018 SZP 3820 – 20/18 – Zapytanie ofertowe na pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi przez zespół specjalistów branżowych (tj. w specjalnościach: konstrukcyjno–budowlanej, sanitarnej, elektrycznej), przy realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa z dostosowaniem budynku nr 23, 23A i 23B na potrzeby Oddziału Ogólnopsychiatrycznego V i VI oraz Całodobowego Oddziału Psychoterapii (obecna nazwa: Oddział Leczenia Zaburzeń Nerwicowych) Szpitala Psychiatrycznego w Choroszczy”    
21.09.2018 Informacja z otwarcia ofert – Dotyczy: przetargu nieograniczonego znak sprawy SZP 3820 – 19/18 na dostawę sprzętu medycznego    
19.09.2018 Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej – dotyczy: przetargu nieograniczonego znak sprawy SZP 3820 – 16/18 na Przebudowę z dostosowaniem budynku nr 23, 23A i 23B na potrzeby Oddziału Ogólnopsychiatrycznego V i VI oraz Całodobowego Oddziału Psychoterapii (obecna nazwa: Oddział Leczenia Zaburzeń Nerwicowych) Szpitala Psychiatrycznego w Choroszczy    
18.09.2018 Wyjaśnienia treści SIWZ – dot. przetargu nieograniczonego SZP 3820-19/18 na dostawę sprzętu medycznego    
17.09.2018 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia – dot. przetargu nieograniczonego SZP 3820-19/18 na dostawę sprzętu medycznego    
14.09.2018 Wyjaśnienia treści SIWZ – dot. przetargu nieograniczonego SZP 3820-19/18 na dostawę sprzętu medycznego    
14.09.2018 Wyjaśnienia treści SIWZ – dot. przetargu nieograniczonego SZP 3820-19/18 na dostawę sprzętu medycznego    
12.09.2018 Zestawienie z otwarcia ofert – dotyczy: Zapytania ofertowego SZP 3820 – 18/18 na zakup wyposażenia biurowego i drobnego sprzętu AGD dla komórek organizacyjnych SPP ZOZ w Choroszczy    
12.09.2018 Zestawienie z otwarcia ofert – dotyczy: SZP 3820-17/18 zapytania ofertowego na prace remontowe w budynkach SPP ZOZ w Choroszczy    
10.09.2018 SZP 3820 – 19/18 PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOSTAWĘ SPRZĘTU MEDYCZNEGO    
07.09.2018 Zestawienie z otwarcia ofert – Dotyczy: przetargu nieograniczonego znak sprawy SZP 3820 – 16/18 na Przebudowę z dostosowaniem budynku nr 23, 23A i 23B na potrzeby Oddziału Ogólnopsychiatrycznego V i VI oraz Całodobowego Oddziału Psychoterapii (obecna nazwa: Oddział Leczenia Zaburzeń Nerwicowych) Szpitala Psychiatrycznego w Choroszczy    
05.09.2018 WYJAŚNIENIA – Dotyczy: SZP 3820 – 18/18 ZAPYTANIE OFERTOWE – ZAKUP WYPOSAŻENIA BIUROWEGO I DROBNEGO SPRZĘTU AGD DLA KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH SPP ZOZ W CHOROSZCZY    
31.08.2018 SZP 3820 – 18/18 ZAPYTANIE OFERTOWE – ZAKUP WYPOSAŻENIA BIUROWEGO I DROBNEGO SPRZĘTU AGD DLA KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH SPP ZOZ W CHOROSZCZY    
31.08.2018 SZP 3820 – 17/18 ZAPYTANIE OFERTOWE – PRACE REMONTOWE W BUDYNKACH SPP ZOZ W CHOROSZCZY    
30.08.2018 Dotyczy: przetargu nieograniczonego znak sprawy SZP 3820 – 16/18 na Przebudowę z dostosowaniem budynku nr 23, 23A i 23B na potrzeby Oddziału Ogólnopsychiatrycznego V i VI oraz Całodobowego Oddziału Psychoterapii (obecna nazwa: Oddział Leczenia Zaburzeń Nerwicowych) Szpitala Psychiatrycznego w Choroszczy – Wyjaśnienia treści SIWZ    
23.08.2018 Przetarg nieograniczony znak sprawy szp 3820 – 16/18 na przebudowę z dostosowaniem budynku nr 23, 23a i 23b na potrzeby oddziału ogólnopsychiatrycznego V i VI oraz całodobowego oddziału psychoterapii (obecna nazwa: oddział leczenia zaburzeń nerwicowych) Szpitala Psychiatrycznego w Choroszczy.    
21.08.2018 Dotyczy: przetargu nieograniczonego znak sprawy SZP 3820 – 15/18 na przebudowę z dostosowaniem budynku nr 23, 23A i 23B na potrzeby Oddziału Ogólnopsychiatrycznego V i VI oraz Całodobowego Oddziału Psychoterapii (obecna nazwa: Oddział Leczenia Zaburzeń Nerwicowych) Szpitala Psychiatrycznego w Choroszczy – unieważnienie postępowania    
07.08.2018 Dotyczy: SZP 3820 – 15/18 na Przebudowę z dostosowaniem budynku nr 23, 23A i 23B na potrzeby Oddziału Ogólnopsychiatrycznego V i VI oraz Całodobowego Oddziału Psychoterapii (obecna nazwa: Oddział Leczenia Zaburzeń Nerwicowych) Szpitala Psychiatrycznego w Choroszczy – zestawienie    
02.08.2018 Dotyczy: przetargu nieograniczonego znak sprawy SZP 3820 – 13/18 na opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę zewnętrznej sieci sanitarnej i deszczowej wraz z zagospodarowaniem terenu w Samodzielnym Publicznym Psychiatrycznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej im. dr. Stanisława Deresza w Choroszczy    
02.08.2018 Dotyczy: SZP 3820-14/18 zapytanie ofertowe na zakup systemu EEG 24 kanałowego na potrzeby Centrum Zdrowia Psychicznego i Leczenia Uzależnień w Białymstoku    
01.08.2018 Dotyczy: przetargu nieograniczonego znak sprawy SZP 3820 – 13/18 na opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę zewnętrznej sieci sanitarnej i deszczowej wraz z zagospodarowaniem terenu w Samodzielnym Publicznym Psychiatrycznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej im. dr. Stanisława Deresza w Choroszczy    
30.07.2018 Dotyczy: przetargu nieograniczonego znak sprawy SZP 3820 – 15/18 na Przebudowę z dostosowaniem budynku nr 23, 23A i 23B na potrzeby Oddziału Ogólnopsychiatrycznego V i VI oraz Całodobowego Oddziału Psychoterapii (obecna nazwa: Oddział Leczenia Zaburzeń Nerwicowych) Szpitala Psychiatrycznego    
26.07.2018 Informacja z otwarcia ofert – dotyczy: SZP 3820-14/18 zapytania ofertowego na zakup systemu EEG 24 kanałowego na potrzeby Centrum Zdrowia Psychicznego i Leczenia Uzależnień w Białymstoku    
23.07.2018 SZP 3820 – 15/18 PRZEBUDOWA Z DOSTOSOWANIEM BUDYNKU NR 23, 23A I 23B NA POTRZEBY ODDZIAŁU OGÓLNOPSYCHIATRYCZNEGO V I VI ORAZ CAŁODOBOWEGO ODDZIAŁU PSYCHOTERAPII (OBECNA NAZWA: ODDZIAŁ LECZENIA ZABURZEŃ NERWICOWYCH) SZPITALA PSYCHIATRYCZNEGO W CHOROSZCZY    
20.07.2018 SZP 3820 – 12/18 Przebudowa z dostosowaniem budynku nr 23, 23A i 23B na potrzeby Oddziału Ogólnopsychiatrycznego V i VI oraz Całodobowego Oddziału Psychoterapii (obecna nazwa: Oddział Leczenia Zaburzeń Nerwicowych) Szpitala Psychiatrycznego w Choroszczy” – unieważnienie    
20.07.2018 SZP 3820-14/18 zapytanie ofertowe na zakup systemu EEG 24 kanałowego na potrzeby Centrum Zdrowia Psychicznego i Leczenia Uzależnień w Białymstoku    
18.07.2018 SZP 3820 – 13/18 opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę zewnętrznej sieci sanitarnej i deszczowej wraz z zagospodarowaniem terenu w Samodzielnym Publicznym Psychiatrycznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej im. dr. Stanisława Deresza w Choroszcz. Zestawienie z otwarcia ofert.    
18.07.2018 SZP 3820 – 10/18 dostawa leków. Informacja o unieważnieniu postępowania – pakiet 11    
18.07.2018 SZP 3820 – 10/18 dostawa leków. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej.    
16.07.2018 SZP 3820 – 12/18 na Przebudowę z dostosowaniem budynku nr 23, 23A i 23B na potrzeby Oddziału Ogólnopsychiatrycznego V i VI oraz Całodobowego Oddziału Psychoterapii (obecna nazwa: Oddział Leczenia Zaburzeń Nerwicowych) Szpitala Psychiatrycznego w Choroszczy. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej.    
11.07.2018 SZP 3820 – 10/18 dostawa leków. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej dot. pakiet nr 6, 7, 8, 9    
06.07.2018 SZP 3820 – 10/18 dostawa leków. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej dot. pakiet nr 1 i 10.    
04.07.2018 SZP 3820 – 13/18 Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę zewnętrznej sieci sanitarnej i deszczowej wraz z zagospodarowaniem terenu w Samodzielnym Publicznym Psychiatrycznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej im. dr. Stanisława Deresza w Choroszczy    
20.06.2018 Zestawienie z otwarcia ofert SZP 3820-12/18 Przebudowa z dostosowaniem budynku nr 23, 23A i 23B na potrzeby Oddziału Ogólnopsychiatrycznego V i VI oraz Całodobowego Oddziału Psychoterapii (obecna nazwa: Oddział Leczenia Zaburzeń Nerwicowych) Szpitala Psychiatrycznego w Choroszczy    
19.06.2018 Zestawienie z otwarcia ofert SZP 3820 – 10/18 – dostawa leków    
14.06.2018 SZP 3820 – 12/18 Przebudowa z dostosowaniem budynku nr 23,23A i 23B na potrzeby Oddziału Ogólnopsychiatrycznego V i VI oraz Całodobowego Oddziału Psychoterapii (obecna nazwa: Oddział Leczenia Zaburzeń Nerwicowych) Szpitala Psychiatrycznego w Choroszczy    
13.06.2018 SZP 3820-10/18 Informacja o zmianie ogłoszenia SZP3820-1018 na dostawę leków    
13.06.2018 SZP 3820 – 12/18 Przebudowa z dostosowaniem budynku nr 23, 23A i 23B na potrzeby Oddziału Ogólnopsychiatrycznego V i VI oraz Całodobowego Oddziału Psychoterapii (obecna nazwa: Oddział Leczenia Zaburzeń Nerwicowych) Szpitala Psychiatrycznego w Choroszczy”    
13.06.2018 wyjaśnienie do zapytania ofertowego 3820-11/18 na zakup systemu EEG 24 kanałowego na potrzeby Centrum Zdrowia Psychicznego i Leczenia Uzależnień w Białymstoku    
29.05.2018 SZP 3820-11/18 zapytanie ofertowe na zakup systemu EEG 24 kanałowego na potrzeby Centrum Zdrowia Psychicznego i Leczenia Uzależnień w Białymstoku    
29.05.2018 SZP 3820 – 10/18 Wyjaśnienie dotyczące ogłoszenia SZP3820-1018 na dostawę leków    
29.05.2018 SZP3820-10/18 Ogłoszenie na dostawę leków    
11.05.2018. SZP 3820 – 9/18 DOSTAWA I MONTAŻ AGREGATU PRĄDOTWÓRCZEGO 375 KVA (300KW)    
27.04.2018. SZP 3820 – 8/18 ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ USTNIKÓW DO ALKOMATÓW    
13.04.2018. SZP 3820 – 7/18 DOSTAWA MATERIAŁÓW OPATRUNKOWYCH    
06.04.2018. SZP 3820 – 6/18 ZAPYTANIE OFERTOWE NA USŁUGI TRANSPORTOWE    
28.03.2018. SZP 3820 – 5/18 USŁUGA PRZEGLĄDÓW TECHNICZNYCH ORAZ NAPRAW SPRZĘTU MEDYCZNEGO    
26.03.2018. SZP 3820 – 4/18 DOSTAWA ODCZYNNIKÓW I DZIERŻAWĘ ANALIZATORA IMMUNOCHEMICZNEGO    
19.03.2018. SZP 3820 – 3/18 ZAPYTANIE OFERTOWE NA ŚWIADCZENIE USŁUG TRANSPORTU SANITARNEGO    
20.02.2018. SZP 3820 – 2/18 DOSTAWA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH    
15.01.2018. PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELANIE ZAMÓWIEŃ W 2018 ROKU    
15.12.2017. SZP 3820 – 31/17 PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOSTAWĘ PALIW, PŁYNÓW EKSPLOATACYJNYCH I AKCESORIÓW    
27.11.2017. SZP 3820 – 30/17 PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOSTAWĘ PIECZYWA I PRODUKTÓW MLECZARSKICH    
23.10.2017. SZP 3820 – 29/17 ZAPYTANIE OFERTOWE NA DZIERŻAWĘ APARATU DO OZNACZEŃ UKŁADU KRZEPNIĘCIA KRWI    
09.10.2017. SZP 3820 – 28/17 PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOSTAWĘ WARZYW, OWOCÓW I JAJ    
06.10.2017. SZP 3820 – 27/17 ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ MATERIAŁÓW KONSERWACYJNYCH    
06.10.2017. SZP 3820 – 26/17 ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ ARTYKUŁÓW BIUROWYCH    
05.10.2017. SZP 3820 – 25/17 ZAPYTANIE OFERTOWE NA PRZEPROWADZENIE BADANIA FINANSOWEGO    
05.10.2017. SZP 3820 – 24/17 ZAPYTANIE OFERTOWE NA WYMIANE KONSTRUKCJI I POKRYCIA DACHOWEGO BUDYNKÓW    
19.09.2017. SZP 3820 – 23/17 ZAPYTANIE OFERTOWE NA PRACE REMONTOWE W BUDYNKACH SPP ZOZ W CHOROSZCZY    
19.09.2017. SZP 3820 – 22/17 ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ ŁÓŻEK SZPITALNYCH    
08.09.2017. SZP 3820 – 21/17 ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ ARTYKUŁÓW BIUROWYCH    
08.09.2017. SZP 3820 – 20/17 – DOSTAWA ODCZYNNIKÓW WRAZ Z DZIERŻAWĄ ANALIZATORÓW    
08.09.2017. SZP 3820 – 19/17 ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ ŚRODKÓW CZYSTOŚCI I MATERIAŁÓW GOSPODARCZYCH    
05.09.2017. SZP 3820 – 18/17 ZAKUP SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO    
30.08.2017. SZP 3820 – 17/17 ZAPYTANIE OFERTOWE NA PRACE REMONTOWE W BUDYNKACH SPP ZOZ W CHOROSZCZY    
11.07.2017. SZP 3820 – 16/17 DOSTAWA LEKÓW NA OKRES 6 MIESIĘCY    
05.07.2017. SZP 3820 – 15/17 ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ ŚRODKÓW CZYSTOŚCI I MATERIAŁÓW GOSPODARCZYCH    
05.07.2017. SZP 3820 – 14/17 ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP WRAZ Z TRANSPORTEM I MONTAŻEM SIŁOWNI ZEWNĘTRZNEJ    
09.06.2017. SZP 3820 – 13/17 DOSTAWA WRAZ Z INSTALACJĄ SYSTEMU SYGNALIZACJI POŻARU (SSP)    
25.05.2017. SZP 3820 – 12/17 PRZETARG NIEOGRANICZONY NA USŁUGĘ ODBIORU, TRANSPORTU I ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW    
24.05.2017. SZP 3820 – 11/17 – DOSTAWA ODCZYNNIKÓW WRAZ Z DZIERŻAWĄ ANALIZATORÓW    
10.05.2017. SZP 3820 – 10/17 PRZETARG NIEOGRANICZONY NA USŁUGĘ ODBIORU, TRANSPORTU I ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW    
10.04.2017. SZP 3820 – 9/17 PRZETARG NIEOGRANICZONY NA USŁUGĘ ODBIORU, TRANSPORTU I ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW    
09.03.2017. SZP 3820 – 7/17 PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOSTAWĘ WARZYW, OWOCÓW I JAJ    
06.03.2017. SZP 3820 – 6/17 PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOSTAWĘ WĘDLIN DROBIOWYCH, WIEPRZOWYCH I KOŚCI    
23.02.2017. SZP 3820 – 5/17 PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOSTAWĘ SPRZĘTU MEDYCZNEGO JEDNORAZOWEGO UŻYTKU    
17.02.2017. SZP 3820 – 4/17 ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ TONERÓW DO DRUKAREK    
17.02.2017. SZP 3820 – 3/17 ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ PAPIERU KSERO    
17.02.2017. SZP 3820 – 2/17 ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ USTNIKÓW    
30.01.2017. SZP 3820 – 1/17 – DOSTAWA ODCZYNNIKÓW I AKCESORIÓW DO ANALIZATORÓW LABORATORYJNYCH    
26.01.2017. PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELANIE ZAMÓWIEŃ W 2017 ROKU    
02.01.2017. PRZETARGI 2017 ROK    
19.12.2016. SZP 3820 – 41/16 ZAPYTANIE OFERTOWE NA USŁUGI FRYZJERSKIE    
02.12.2016. SZP 3820 – 40/16 DOSTAWA ŚRODKÓW ANTYSEPTYCZNYCH I DEZYNFEKCYJNYCH    
05.11.2016. SZP 3820-38/16 USŁUGA KOMPLEKSOWEGO UTRZYMANIA CZYSTOŚCI W KOMÓRKACH ORGANIZACYJNYCH SPP ZOZ    
31.10.2016. SZP 3820 – 37/16 ZAPYTANIE OFERTOWE NA PRACE REMONTOWE W BUDYNKACH SPP ZOZ W CHOROSZCZY    
19.10.2016. SZP 3820 – 36/16 ZAPYTANIE OFERTOWE NA PRACE REMONTOWE W BUDYNKACH SPP ZOZ W CHOROSZCZY    
14.10.2016. SZP 3820 – 35/16 ZAPYTANIE OFERTOWE NA PRZEPROWADZENIE BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2016 ROK    
05.10.2016. SZP 3820 – 34/16 ZAPYTANIE OFERTOWE NA WYMIANĘ KONSTRUKCJI I POKRYCIA DACHOWEGO    
21.09.2016. SZP 3820 – 33/16 ZAPYTANIE OFERTOWE NA WYMIANĘ KONSTRUKCJI I POKRYCIA DACHOWEGO    
20.09.2016. SZP 3820 – 32/16 DOSTAWA WYPOSAŻENIA