Data Tytuł pozycji    
25.09.2020

SZP 3820 – 29/20 Zapytanie ofertowe na udzielenie odnawialnego kredytu obrotowego w rachunku bieżącym w wysokości 2 000 000,00 złotych na okres od 30.09.2020 r.- 31.06.2021 r. z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań szpitala

   
25.09.2020

SZP 3820 – 27/20 Sprostowanie zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej oraz unieważnieniu postępowania na usługę przeglądów technicznych oraz napraw aparatury medycznej

   
24.09.2020

SZP 3820 – 26/20 Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej na dostawę produktów leczniczych (w części Pakietu nr 8)

   
24.09.2020

SZP 3820 – 27/20 Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej oraz unieważnieniu postępowania na usługę przeglądów technicznych oraz napraw aparatury medycznej

   
21.09.2020

SZP 3820 – 26/20 Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej na dostawę produktów leczniczych (w części Pakietu nr 1, 3-6, 9-16, 18-22, 24)

   
18.09.2020

SZP 3820 – 26/20 Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej na dostawę produktów leczniczych (w części Pakietu nr 2, 7, 17) oraz unieważnieniu postępowania (w części Pakietu nr 23, 25)

   
08.09.2020

SZP 3820 – 28/20  – Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego  na usługę udzielenia kredytu konsumenckiego w wysokości 1 000 000,00 zł

   
03.09.2020

SZP 3820 – 24/20 Informacja z otwarcia ofert na dostawę wyposażenia oddziałów szpitalnych

   
02.09.2020

SZP 3820 – 25/20 Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej na usługe prania bielizny szpitalnej wraz  z transportem

   
01.09.2020

SZP 3820 – 28/20 ZAPYTANIE OFERTOWE NA USŁUGĘ UDZIELENIE KREDYTU KONSUMENCKIEGO W WYSOKOŚCI 1 000 000,00 ZŁ

   
31.08.2020

SZP 3820 – 27/20 Informacja z otwarcia ofert na usługę przeglądów technicznych oraz napraw aparatury medycznej

   
28.08.2020

SZP 3820 – 26/20 Informacja z otwarcia ofert na dostawę produktów leczniczych

   
28.08.2020

SZP 3820 – 25/20 Informacja z otwarcia ofert na usługę prania bielizny szpitalnej wraz z transportem

   
26.08.2020

SZP 3820 – 24/20 Modyfikacja treści SIWZ – DOSTAWA WYPOSAŻENIA ODDZIAŁÓW SZPITALNYCH

Uwaga! nowe formularze  w części dotyczącej Pakietu nr 1

   
25.08.2020

SZP 3820 – 24/20 Informacja o zmianie terminu składania i otwarcia ofert – DOSTAWA WYPOSAŻENIA ODDZIAŁÓW SZPITALNYCH  (Nowy termin składania ofert 03.09.2020 do godz. 10:00)

   
25.08.2020

SZP 3820 – 27/20 Wyjaśnienia treści SIWZ – USŁUGA PRZEGLĄDÓW TECHNICZNYCH ORAZ NAPRAW APARATURY MEDYCZNEJ (Uwaga! zmiana załączników do SIWZ)

   
25.08.2020

SZP 3820 – 26/20 Wyjaśnienia treści SIWZ – DOSTAWA PRODUKTÓW LECZNICZYCH (Uwaga! zmiana załączników do SIWZ)

   
25.08.2020

SZP 3820 – 25/20 Wyjaśnienia treści SIWZ – USŁUGA PRANIA BIELIZNY SZPITALNEJ WRAZ Z TRANSPORTEM (Uwaga! zmiana załączników do SIWZ)

   
14.08.2020

SZP 3820 – 27/20 USŁUGA PRZEGLĄDÓW TECHNICZNYCH ORAZ NAPRAW APARATURY MEDYCZNEJ

   
14.08.2020

SZP 3820 – 26/20 DOSTAWA PRODUKTÓW LECZNICZYCH

   
14.08.2020

SZP 3820 – 24/20 Wyjaśnienia treści SIWZ dot. DOSTAWY WYPOSAŻENIA ODDZIAŁÓW SZPITALNYCH (Uwaga! modyfikacja Załącznika nr 2.1 do SIWZ w zakresie pakietu nr 1)

   
13.08.2020

SZP 3820 – 25/20 USŁUGA PRANIA BIELIZNY SZPITALNEJ WRAZ Z TRANSPORTEM

   
06.08.2020

SZP 3820 – 23/20 Unieważnienie postępowania na  zakup, dostawa, instalacja i uruchomienie oprogramowania do diagnostyki i opisów badań RTG wraz z niezbędnym sprzętem komputerowym oraz integracją z systemem medycznym Optimed

   
05.08.2020

SZP 3820 – 24/20 Wyjasnienia treści SIWZ dot. DOSTAWY WYPOSAŻENIA ODDZIAŁÓW SZPITALNYCH (Uwaga! modyfikacja Załącznika nr 2.3 do SIWZ w zakresie pakietu nr 3)

   
04.08.2020

SZP 3820 – 23/20 Informacja z otwarcia ofert na  zakup, dostawa, instalacja i uruchomienie oprogramowania do diagnostyki i opisów badań RTG wraz z niezbędnym sprzętem komputerowym oraz integracją z systemem medycznym Optimed

   
27.07.2020

SZP 3820 – 23/20 Wyjaśnienia treści SIWZ – ZAKUP, DOSTAWA, INSTALACJA I URUCHOMIENIE  OPROGRAMOWANIA DO DIAGNOSTYKI I OPISÓW BADAŃ RTG WRAZ Z NIEZBĘDNYM SPRZĘTEM KOMPUTEROWYM ORAZ INTEGRACJĄ Z SYSTEMEM MEDYCZNYM OPTIMED

   
27.07.2020

SZP 3820 – 24/20 DOSTAWA WYPOSAŻENIA ODDZIAŁÓW SZPITALNYCH Uwaga! postępowanie prowadzone przy użyciu miniPortalu. Oferty składa się elektronicznie

   
17.07.2020

 

SZP 3820 – 23/20 ZAKUP, DOSTAWA, INSTALACJA I URUCHOMIENIE  OPROGRAMOWANIA DO DIAGNOSTYKI I OPISÓW BADAŃ RTG WRAZ Z NIEZBĘDNYM SPRZĘTEM KOMPUTEROWYM ORAZ INTEGRACJĄ Z SYSTEMEM MEDYCZNYM OPTIMED

   
13.07.2020 SZP 3820 – 22/20 Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego na wykonanie prac remontowo-budowlanych polegających na adaptacji pomieszczeń budynku nr 19B
   
10.07.2020 SZP 3820 – 22/20 Zestawienie z otwarcia ofert na wykonanie prac remontowo-budowlanych polegających na adaptacji pomieszczeń budynku nr 19B
   
09.07.2020 SZP 3820 – 12/20 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz o unieważnieniu postępowania na dostawę produktów leczniczych
   
07.07.2020 SZP 3820 – 22/20 Zapytanie ofertowe na wykonanie prac remontowo-budowlanych polegających na adaptacji pomieszczeń budynku nr 19B    
06.07.2020 SZP 3820 – 20/20 Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego na remont dachu na budynku nr 48B
   
30.06.2020 SZP 3820 – 20/20 Zestawienie z otwarcia ofert na remont dachu na budynku nr 48B
   
30.06.2020 SZP 3820 – 19/20 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na usługę odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych i niebezpiecznych (pakiet nr 3)
   
30.06.2020 SZP 3820 – 19/20 Zawiadomienie o wyborze oferty na usługę odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych i niebezpiecznych (pakiet nr 1)    
29.06.2020 SZP 3820 – 19/20 Zawiadomienie o wyborze oferty na usługę odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych i niebezpiecznych  (pakiet nr 2)
   
29.06.2020 SZP 3820 – 21/20 Zapytanie ofertowe na wykonanie prac remontowo-budowlanych polegających na adaptacji pomieszczeń budynku nr 19B
   
29.06.2020 SZP 3820 – 35/19 Unieważnienie czynności wyboru najkorzystniejszej oferty i unieważnienie postępowania w cześci pakietu nr 3
   
24.06.2020 SZP 3820 – 16/20 Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego na kompleksową obsługę bankową SPP ZOZ w Choroszczy na okres od 29.06.2020r. do 30.06.2022r. wraz z otwarciem odnawialnej linii kredytowej w rachunku bieżącym w wysokości 10 000 000 zł na okres od 29.06.2020r. do 30.06.2021r.
   
24.06.2020 SZP 3820 – 20/20 – Zapytanie ofertowe na remont dachu na budynku nr 48B
   
23.06.2020 SZP 3820 – 19/20 – Informacja z otwarcia ofert na usługę odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych i niebezpiecznych    
16.06.2020 SZP 3820 – 16/20 Zestawienie z otwarcia ofert na kompleksową obsługę bankową SPP ZOZ w Choroszczy na okres od 29.06.2020r. do 30.06.2022r. wraz z otwarciem odnawialnej linii kredytowej w rachunku bieżącym w wysokości 10 000 000 zł na okres od 29.06.2020r. do 30.06.2021r.
   
15.06.2020 SZP 3820 – 19/20 PRZETARG NIEOGRANICZONY NA USŁUGĘ ODBIORU, TRANSPORTU I ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH I NIEBEZPIECZNYCH
   
15.06.2020 SZP 3820 – 16/20 Wyjaśnienia do zapytania ofertowego na kompleksową obsługę bankową SPP ZOZ w Choroszczy na okres od 29.06.2020r. do 30.06.2022r. wraz z otwarciem odnawialnej linii kredytowej w rachunku bieżącym w wysokości 10 000 000 zł na okres od 29.06.2020r. do 30.06.2021r.
   
15.06.2020 SZP 3820 – 15/20 Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej na dostawę materiałów opatrunkowych
   
10.06.2020 SZP 3820 – 17/20 Unieważnienie postępowania na  usługę  odbioru, transportu i zagospodarowania  odpadów komunalnych i niebezpiecznych
   
10.06.2020 SZP 3820 – 16/20 Wyjaśnienia do zapytania ofertowego na kompleksową obsługę bankową SPP ZOZ w Choroszczy na okres od 29.06.2020r. do 30.06.2022r. wraz z otwarciem odnawialnej linii kredytowej w rachunku bieżącym w wysokości 10 000 000 zł na okres od 29.06.2020r. do 30.06.2021r.    
09.06.2020 SZP 3820 – 16/20 Zmiana terminu składania ofert na zapytanie ofertowe na kompleksową obsługę bankową SPP ZOZ w Choroszczy na okres od 29.06.2020r. do 30.06.2022r. wraz z otwarciem odnawialnej linii kredytowej w rachunku bieżącym w wysokości 10 000 000 zł na okres od 29.06.2020r. do 30.06.2021r.    
08.06.2020 SZP 3820 – 18/20  – Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego  na usługę udzielenia kredytu konsumenckiego w wysokości 2 000 000,00 zł    
08.06.2020 SZP 3820 – 17/20 – Informacja z otwarcia ofert na usługę odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych i niebezpiecznych
   
08.06.2020 SZP 3820 – 16/20 Wyjaśnienia do zapytania ofertowego na kompleksową obsługę bankową SPP ZOZ w Choroszczy na okres od 29.06.2020r. do 30.06.2022r. wraz z otwarciem odnawialnej linii kredytowej w rachunku bieżącym w wysokości 10 000 000 zł na okres od 29.06.2020r. do 30.06.2021r.
   
05.06.2020 SZP 3820 – 17/20 Wyjaśnienia treści SIWZ na usługę odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych i niebezpiecznych
   
03.06.2020 SZP 3820 -18/20 – Zapytanie ofertowe na usługę udzielenie kredytu konsumenckiego w wysokości 2 000 000,00 zł    
01.06.2020 SZP 3820 – 12/20 Informacja z otwarcia ofert na dostawę produktów leczniczych
   
28.05.2020 SZP 3820 – 17/20 PRZETARG NIEOGRANICZONY NA USŁUGĘ ODBIORU, TRANSPORTU I ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH I NIEBEZPIECZNYCH
   
26.05.2020 SZP 3820 – 16/20  Zapytanie ofertowe na kompleksową obsługę bankową SPP ZOZ w Choroszczy na okres od 29.06.2020r. do 30.06.2022r. wraz z otwarciem odnawialnej linii kredytowej w rachunku bieżącym w wysokości 10 000 000 zł na okres od 29.06.2020r. do 30.06.2021r.
   
20.05.2020 SZP 3820 – 14/20 Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego na opracowanie analizy ryzyka ujęć wód podziemnych
   
19.05.2020 SZP 3820 – 15/20 Informacja z otwarcia ofert  na dostawę materiałów opatrunkowych
   
14.05.2020 SZP 3820 – 15/20 Wyjaśnienia treści SIWZ na dostawę materiałów opatrunkowych
   
14.05.2020 SZP 3820 – 14/20 Zestawienie z otwarcia ofert na opracowanie analizy ryzyka ujęć wód podziemnych
   
12.05.2020 SZP 3820 – 12/20 Wyjaśnienia treści SIWZ na dostawę produktów leczniczych (modyfikacja Formularza cenowego w części pakietu nr 5)    
07.05.2020 SZP 3820 – 15/20 PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOSTAWĘ MATERIAŁÓW OPATRUNKOWYCH
   
04.05.2020 SZP 3820 – 12/20 Wyjaśnienia treści SIWZ na dostawę produktów leczniczych    
29.04.2020 SZP 3820 – 14/20 Zapytanie ofertowe na opracowanie analizy ryzyka ujęć wód podziemnych
   
29.04.2020 SZP 3820 -13/20 – Zapytanie ofertowe na usługę udzielenie kredytu konsumenckiego w wysokości 2 500 000,00 zł    
28.04.2020 SZP 3820 – 12/20 Wyjaśnienia treści SIWZ na dostawę produktów leczniczych    
23.04.2020 SZP 3820 – 12/20 PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOSTAWĘ PRODUKTÓW LECZNICZYCH Uwaga! postępowanie prowadzone przy użyciu miniPortalu. Oferty składa się elektronicznie
   
15.04.2020 SZP 3820 – 11/20 Zapytanie ofertowe na zakup środków ochrony indywidualnej w związku z przeciwdziałaniem COVID-19 dla SPP ZOZ w Choroszczy
   
06.04.2020 SZP 3820 – 7/20 Informacja o wyborze ofert na dostawę produktów leczniczych (Pakiet nr 3, 4)    
01.04.2020 SZP 3820 – 7/20 Informacja o wyborze ofert na dostawę produktów leczniczych (Pakiet nr 1, 5, 6, 7)
   
27.03.2020 SZP 3820 – 7/20 Informacja o wyborze ofert na dostawę produktów leczniczych (Pakiet nr 2, Pakiet nr 8)
   
27.03.2020  SZP 3820 – 9/20 Unieważnienie postępowania na dostawę środków antyseptycznych i dezynfekcyjnych
   
26.03.2020 SZP 3820 – 4/20 Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej na dostawę artykułów spożywczych    
24.03.2020 SZP 3820 – 9/20 Wyjaśnienia treści SIWZ na dostawę środków antyseptycznych i dezynfekcyjnych
   
23.03.2020 SZP 3820 – 8/20  – Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego  na usługę udzielenia kredytu konsumenckiego w wysokości 2 500 000,00 zł    
23.03.2020 SZP 3820 – 9/20 – Wyjaśnienia treści SIWZ na dostawę środków antyseptycznych i dezynfekcyjnych
   
23.03.2020 SZP 3820 – 4/20 Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej na dostawę artykułów spożywczych
   
18.03.2020 SZP 3820 – 35/19 Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej na dostawę pierwszego wyposażenia    
17.03.2020 SZP 3820 – 9/20 PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOSTAWĘ ŚRODKÓW ANTYSEPTYCZNYCH I DEZYNFEKCYJNYCH
   
16.03.2020 Informacja z otwarcia ofert – dotyczy: SZP 3820 – 7/20 przetargu nieograniczonego na dostawę preparatów dezynfekcyjnych
   
12.03.2020 SZP 3820 – 8/20 – Zapytanie ofertowe na usługę udzielenie kredytu konsumenckiego w wysokości 2 500 000,00 zł    
10.03.2020 Wyjaśnienia treści SIWZ – dotyczy: SZP 3820 – 7/20  przetargu nieograniczonego na dostawę produktów leczniczych
   
10.03.2020 SZP 3820 – 35/19 Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej na dostawę pierwszego wyposażenia
   
04.03.2020 SZP 3820 – 7/20 PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOSTAWĘ PRODUKTÓW LECZNICZYCH
   
25.02.2020 SZP 3820 – 5/20 – Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym na dostawę odczynników wraz z dzierżawą analizatora z systemem informatycznym
   
21.02.2020 SZP 3820 – 6/20  – Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego  na usługę udzielenia kredytu konsumenckiego w wysokości 2 500 000,00 zł    
20.02.2020 SZP 3820 – 6/20  – Zestawienie z otwarcia ofert  w zapytaniu ofertowym na usługę udzielenie kredytu konsumenckiego w wysokości 2 500 000,00 zł
   
20.02.2020 SZP 3820 – 5/20 – Zestawienie z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym na dostawę odczynników wraz z dzierżawą analizatora z systemem informatycznym
   
14.02.2020 Wyjaśnienia treści SIWZ – dotyczy: SZP 3820 – 5/20 przetargu nieograniczonego na dostawę odczynników wraz z dzierżawa analizatora z systemem informatycznym
   
13.02.2020 SZP 3820 – 6/20 – Zapytanie ofertowe na usługę udzielenie kredytu konsumenckiego w wysokości 2 500 000,00 zł
   
11.02.2020 Modyfikacja SIWZ (Załącznika nr 2 do SIWZ) – dotyczy: SZP 3820 – 5/20 przetargu nieograniczonego na dostawę odczynników wraz z dzierżawa analizatora z systemem informatycznym
   
07.02.2020 SZP 3820 – 5/20 PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOSTAWĘ ODCZYNNIKÓW WRAZ Z DZIERŻAWA ANALIZATORA Z SYSTEMEM INFORMATYCZNYM
   
07.02.2020  SZP 3820 – 4/20 Zestawienie z otwarcia ofert na dostawę artykułów spożywczych
   
07.02.2020 SZP 3820 – 2/20 Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego na dostawę środków czystości i materiałów gospodarczych    
07.02.2020 SZP 3820 – 1/20 Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego na dostawę materiałów konserwacyjnych
   
04.02.2020 SZP 3820 – 2/20 Zestawienie z otwarcia ofert na dostawę środków czystości i materiałów gospodarczych
   
04.02.2020 SZP 3820 – 1/20 – Zestawienie z otwarcia ofert  na dostawę materiałów konserwacyjnych
   
30.01.2020 Wyjaśnienia do zapytania ofertowego SZP 3820 – 2/20 na dostawę środków czystości i materiałów gospodarczych    
29.01.2020 Wyjaśnienia do zapytania ofertowego SZP 3820 – 1/20 – Zapytanie ofertowe na dostawę materiałów konserwacyjnych – zmiana terminu składania ofert
   
28.01.2020 SZP 3820 – 4/20 – Przetarg nieograniczony na dostawę artykułów spożywczych
   
23.01.2020 SZP 3820 – 3/20 – Zapytanie ofertowe na dostawę artykułów biurowych
   
23.01.2020 SZP 3820 – 2/20- Zapytanie ofertowe na dostawę środków czystości i materiałów gospodarczych
   
23.01.2020 SZP 3820 – 1/20 – Zapytanie ofertowe na dostawę materiałów konserwacyjnych
   
20.01.2020 Informacja o unieważnieniu postępowania na usługę kompleksowego utrzymania czystości  w oddziałach SPP ZOZ w Choroszczy (nr sprawy: SZP 3820 – 32/19)
   
17.01.2020 PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ W 2020 ROKU    
16.01.2020    
14.01.2020    
07.01.2020    
03.01.2020    
02.01.2020    
16.12.2019    
13.12.2019    
06.12.2019    
04.12.2019    
04.12.2019    
29.11.2019    
29.11.2019    
29.11.2019    
29.11.2019    
22.11.2019    
22.11.2019    
22.11.2019    
22.11.2019    
19.11.2019    
13.11.2019    
13.11.2019    
12.11.2019    
06.11.2019    
31.10.2019    
31.10.2019    
23.10.2019    
23.10.2019    
17.10.2019    
14.10.2019    
14.10.2019    
08.10.2019    
08.10.2019
UWAGA! Zmiana treści SIWZ  oraz zmiana terminu składania ofert
   
07.10.2019    
03.10.2019    
02.10.2019
ZMIANA ZAŁĄCZNIKA NR 2 W CZĘŚCI 2.1 (PAKIET NR 1)
   
30.09.2019    
30.09.2019    
23.09.2019    
13.09.2019    
12.09.2019    
10.09.2019    
27.08.2019    
23.08.2019    
21.08.2019    
19.08.2019    
13.08.2019    
12.08.2019    
08.08.2019    
07.08.2019    
07.08.2019    
05.08.2019    
02.08.2019    
02.08.2019    
01.08.2019    
31.07.2019    
26.07.2019    
23.07.2019    
22.07.2019    
19.07.2019    
18.07.2019    
16.07.2019    
11.07.2019    
09.07.2019    
03.07.2019    
01.07.2019    
26.06.2019    
19.06.2019    
19.06.2019    
18.06.2019    
17.06.2019    
12.06.2019    
10.06.2019    
07.06.2019    
07.06.2019    
05.06.2019    
04.06.2019    
31.05.2019    
30.05.2019    
24.05.2019    
24.05.2019    
24.05.2019    
23.05.2019    
20.05.2019    
23.04.2019    
16.04.2019    
15.04.2019    
15.04.2019    
09.04.2019    
08.04.2019    
08.04.2019    
08.04.2019    
05.04.2019    
02.04.2019    
02.04.2019    
02.04.2019    
01.04.2019    
27.03.2019    
27.03.2019    
27.03.2019    
27.03.2019    
21.03.2019    
21.03.2019    
08.03.2019    
05.03.2019    
05.03.2019    
27.02.2019
Zamawiający – Samodzielny Publiczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. dr. Stanisława Deresza w Choroszczy informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 27.02.2019r. zostało ogłoszone postępowanie przetargowe w trybie przetargu nieograniczonego na usługę ubezpieczenia Samodzielnego Publicznego Psychiatrycznego  Zakładu Opieki Zdrowotnej im. dr. Stanisława Deresza w Choroszczy oznaczenie postępowania: 24/2019/N/Choroszcz Termin składania ofert: 07.03.2019r. do godz. 12:00 Osobą upoważnioną do kontaktów z Wykonawcami jest przedstawiciel Supra Brokers: Kamila Szpynda pod nr tel. 71/7770400
 
Adres strony internetowej, na której zamieszczona jest specyfikacja stotnych warunków zamówienia https://suprabrokers.pl/node/560
   
25.02.2019 Zestawienie z otwarcia ofert dot. SZP 3820 – 3/19 zapytania ofertowego na usługę udzielenia odnawialnego kredytu obrotowego w rachunku bieżącym w wysokości 3 000 000,00 zł z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań szpitala    
20.02.2019 SZP 3820 – 4/19 PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOSTAWĘ WĘDLIN WIEPRZOWYCH, DROBIOWYCH I KOŚCI    
20.02.2019 Odpowiedzi na zapytania dot. SZP 3820 – 3/19 zapytania ofertowego na usługę udzielenia odnawialnego kredytu obrotowego w rachunku bieżącym w wysokości 3 000 000,00 zł z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań szpitala    
13.02.2019 Odpowiedzi na zapytania dot. SZP 3820 – 3/19 zapytania ofertowego na usługę udzielenia odnawialnego kredytu obrotowego w rachunku bieżącym w wysokości 3 000 000,00 zł z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań szpitala    
07.02.2019 SZP 3820 – 3/19 ZAPYTANIE OFERTOWE NA USŁUGĘ UDZIELENIA ODNAWIALNEGO KREDYTU OBROTOWEGO W RACHUNKU BIEŻĄCYM W WYSOKOŚCI 3 000 000,00 ZŁ Z PRZEZNACZENIEM NA SPŁATĘ ZOBOWIĄZAŃ SZPITALA    
04.02.2019 Rozstrzygnięcie dotyczy: SZP 3820 – 1/19 zapytania ofertowego na dostawę artykułów biurowych    
24.01.2019 Rozstrzygnięcie dotyczy: SZP 3820 – 2/19 zapytania ofertowego na dostawę mięsa drobiowego    
18.01.2019 PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ W 2019 ROKU    
11.01.2019 Zestawienie z otwarcia: SZP 3820 – 2/19 zapytania ofertowego na dostawę mięsa drobiowego    
11.01.2019 Zestawienie z otwarcia: SZP 3820 – 1/19 zapytania ofertowego na dostawę artykułów biurowych    
02.01.2019 SZP 3820 – 2/19 ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ MIĘSA DROBIOWEGO    
02.01.2019 SZP 3820 – 1/19 ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ ARTYKUŁÓW BIUROWYCH    
31.12.2018 Rozstrzygnięcie dotyczy: SZP 3820 – 29/18 zapytania ofertowego na usługę konserwacji i bieżących napraw urządzeń dźwigowych    
21.12.2018 Zestawienie z otwarcia ofert dotyczy: SZP 3820 – 29/18 zapytania ofertowego na usługę konserwacji i bieżących napraw urządzeń dźwigowych    
20.12.2018 Rozstrzygnięcie dotyczy: SZP 3820 – 28/18 zapytania ofertowego na usługę konserwacji instalacji sygnalizacji alarmowo-pożarowej w obiektach SPP ZOZ w Choroszczy oraz całodobowe monitorowanie przez Centrum Operacyjne lokalnego systemu sygnalizacji alarmowo-pożarowej (SAP)    
17.12.2018 Zestawienie z otwarcia ofert dotyczy: SZP 3820 – 28/18 zapytania ofertowego na usługę konserwacji instalacji sygnalizacji alarmowo-pożarowej w obiektach SPP ZOZ w Choroszczy oraz całodobowe monitorowanie przez Centrum Operacyjne lokalnego systemu sygnalizacji alarmowo-pożarowej (SAP)    
14.12.2018 SZP 3820 – 30/18 ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ ARTYKUŁÓW BIUROWYCH    
14.12.2018 SZP 3820 – 29/18 ZAPYTANIE OFERTOWE NA USŁUGĘ KONSERWACJI I BIEŻĄCYCH NAPRAW URZĄDZEŃ DŹWIGOWYCH    
11.12.2018 Rozstrzygnięcie – dotyczy: SZP 3820 – 27/18 zapytania ofertowego na dostawę materiałów konserwacyjnych    
07.12.2018 SZP 3820 – 28/18 ZAPYTANIE OFERTOWE NA USŁUGĘ KONSERWACJI INSTALACJI SYGNALIZACJI ALARMOWO-POŻAROWEJ W OBIEKTACH SPP ZOZ W CHOROSZCZY ORAZ CAŁODOBOWE MONITOROWANIE PRZEZ CENTRUM OPERACYJNE LOKALNEGO SYSTEMU SYGNALIZACJI ALARMOWO-POŻAROWEJ (SAP)    
05.12.2018 Rozstrzygnięcie postępowania dotyczy: SZP 3820 – 26/18 przetargu nieograniczonego na dostawę mięsa – unieważnienie    
05.12.2018 Rozstrzygnięcie postępowania dotyczy: SZP 3820 – 26/18 przetargu nieograniczonego na dostawę mięsa – wyniki    
27.11.2018 Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej /pakiet nr 4/ dotyczy: SZP 3820 – 23/18 przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku.    
22.11.2018 Zestawienie z otwarcia ofert dotyczy: SZP 3820 – 27/18 zapytania ofertowego na dostawę materiałów konserwacyjnych    
21.11.2018 Wyjaśnienia opisu przedmiotu zamówienia Dotyczy: SZP 3820 – 27/18 – Zapytania ofertowego na dostawę materiałów konserwacyjnych (branża hydrauliczna, budowlana, elektryczna)    
20.11.2018 Zestawienie z otwarcia ofert dotyczy: SZP 3820 – 26/18 przetargu nieograniczonego na dostawę mięsa    
20.11.2018 Wyjaśnienia Dotyczy: SZP 3820 – 27/18 – Zapytania ofertowego na dostawę materiałów konserwacyjnych (branża hydrauliczna, budowlana, elektryczna)    
15.11.2018 SZP 3820 – 27/18 – Zapytanie ofertowe na dostawę materiałów konserwacyjnych (branża hydrauliczna, budowlana, elektryczna)    
14.11.2018 Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej /pakiet nr 1,2,3,5/ dotyczy: SZP 3820 – 23/18 przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku.    
14.11.2018 Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej dotyczy: SZP 3820 – 24/18 – Przetargu nieograniczonego na dostawę środków antyseptycznych i dezynfekcyjnych    
09.11.2018 SZP 3820 – 26/18 PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOSTAWĘ MIĘSA    
05.11.2018 Rozstrzygnięcie – dotyczy: SZP 3820 – 25/18 zapytania ofertowego na zakup sprzętu medycznego    
29.10.2018 Rozstrzygnięcie – dotyczy: SZP 3820 – 22/18 zapytania ofertowego na dostawę środków czystości i materiałów gospodarczych    
29.10.2018 Zestawienie z otwarcia ofert dotyczy: SZP 3820 – 24/18 – Zapytania ofertowego na dostawę środków antyseptycznych i dezynfekcyjnych    
29.10.2018 Zestawienie z otwarcia ofert dotyczy: SZP 3820 – 23/18 – Zapytania ofertowego na dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku    
26.10.2018 Zestawienie z otwarcia ofert dotyczy: SZP 3820 – 25/18 – Zapytania ofertowego na zakup sprzętu medycznego    
24.10.2018 Wyjaśnienia treści SIWZ – dot. SZP 3820 – 23/18 przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku    
24.10.2018 Wyjaśnienia treści SIWZ – dot. SZP 3820 – 24/18 przetargu nieograniczonego na dostawę środków antyseptycznych i dezynfekcyjnych    
23.10.2018 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia dotyczy: SZP 3820 – 23/18 przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku.    
22.10.2018 SZP 3820 – 25/18 – Zapytanie ofertowe na zakup sprzętu medycznego    
18.10.2018 Informacja o wyborze oferty / Pakiet nr 5/ – dotyczy przetargu nieograniczonego SZP 3820 – 19/18 na dostawę sprzętu medycznego    
17.10.2018 Zestawienie z otwarcia ofert – dotyczy: znak sprawy: SZP 3820 – 21/18 zapytania ofertowego na dostawę ziemniaków    
17.10.2018 Sprostowanie do rozstrzygnięcia zapytania ofertowego z dn. 09.10.2018r. – dotyczy: zapytania ofertowe znak sprawy: SZP 3820 – 18/18 na zakup wyposażenia biurowego i drobnego sprzętu AGD dla komórek organizacyjnych SPP ZOZ w Choroszczy    
15.10.2018 Zestawienie z otwarcia ofert – dotyczy: SZP 3820-22/18 zapytania ofertowego na dostawę środków czystości i materiałów gospodarczych    
15.10.2018 Informacja o wyborze ofert / Pakiet nr 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9/ – dotyczy przetargu nieograniczonego SZP 3820 – 19/18 na dostawę sprzętu medycznego    
12.10.2018 SZP 3820 – 24/18 – Przetarg nieograniczony na dostawę środków antyseptycznych i dezynfekcyjnych    
12.10.2018 SZP 3820 – 23/18 Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku    
10.10.2018 Sprostowanie do rozstrzygnięcia zapytania ofertowego z dn. 04.10.2018 – dotyczy: zapytania ofertowego znak sprawy: SZP 3820 – 20/18 na pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi przez zespół specjalistów branżowych (tj. w specjalnościach: konstrukcyjno –budowlanej, sanitarnej, elektrycznej), przy realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa z dostosowaniem budynku nr 23, 23A i 23B na potrzeby Oddziału Ogólnopsychiatrycznego V i VI oraz Całodobowego Oddziału Psychoterapii (obecna nazwa: Oddział Leczenia Zaburzeń Nerwicowych) Szpitala Psychiatrycznego w Choroszczy”    
09.10.2018 Unieważnienie postępowania /w części pakietu ne 8 i 10/ – dotyczy przetargu nieograniczonego SZP 3820 – 19/18 na dostawę sprzętu medycznego    
09.10.2018 Rozstrzygnięcie – dotyczy zapytania ofertowego SZP 3820 – 18/18 na zakup wyposażenia biurowego i drobnego sprzętu AGD dla komórek organizacyjnych SPP ZOZ w Choroszczy    
09.10.2018 Rozstrzygnięcie dotyczy zapytania ofertowego SZP 3820 – 17/18 na prace remontowe w budynkach SPP ZOZ w Choroszczy    
09.10.2018 SZP 3820 – 22/18 Zapytanie ofertowe na dostawę środków czystości i materiałów gospodarczych    
09.10.2018 SZP 3820 – 21/18 Zapytanie ofertowe na dostawę ziemniaków    
04.10.2018 Rozstrzygnięcie dotyczy: zapytania ofertowego SZP 3820 – 20/18 na pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi przez zespół specjalistów branżowych (tj. w specjalnościach: konstrukcyjno –budowlanej, sanitarnej, elektrycznej), przy realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa z dostosowaniem budynku nr 23, 23A i 23B na potrzeby Oddziału Ogólnopsychiatrycznego V i VI oraz Całodobowego Oddziału Psychoterapii (obecna nazwa: Oddział Leczenia Zaburzeń Nerwicowych) Szpitala Psychiatrycznego w Choroszczy”.    
27.09.2018 zestawienie z otwarcia ofert – dot. zapytania ofertowego znak sprawy: SZP 3820 –20/18 na pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi przez zespół specjalistów branżowych (tj. w specjalnościach: konstrukcyjno –budowlanej, sanitarnej, elektrycznej), przy realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa z dostosowaniem budynku nr 23, 23A i 23B na potrzeby Oddziału Ogólnopsychiatrycznego V i VI oraz Całodobowego Oddziału Psychoterapii (obecna nazwa: Oddział Leczenia Zaburzeń Nerwicowych) Szpitala Psychiatrycznego w Choroszczy”    
24.09.2018 SZP 3820 – 20/18 – Zapytanie ofertowe na pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi przez zespół specjalistów branżowych (tj. w specjalnościach: konstrukcyjno–budowlanej, sanitarnej, elektrycznej), przy realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa z dostosowaniem budynku nr 23, 23A i 23B na potrzeby Oddziału Ogólnopsychiatrycznego V i VI oraz Całodobowego Oddziału Psychoterapii (obecna nazwa: Oddział Leczenia Zaburzeń Nerwicowych) Szpitala Psychiatrycznego w Choroszczy”    
21.09.2018 Informacja z otwarcia ofert – Dotyczy: przetargu nieograniczonego znak sprawy SZP 3820 – 19/18 na dostawę sprzętu medycznego    
19.09.2018 Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej – dotyczy: przetargu nieograniczonego znak sprawy SZP 3820 – 16/18 na Przebudowę z dostosowaniem budynku nr 23, 23A i 23B na potrzeby Oddziału Ogólnopsychiatrycznego V i VI oraz Całodobowego Oddziału Psychoterapii (obecna nazwa: Oddział Leczenia Zaburzeń Nerwicowych) Szpitala Psychiatrycznego w Choroszczy    
18.09.2018 Wyjaśnienia treści SIWZ – dot. przetargu nieograniczonego SZP 3820-19/18 na dostawę sprzętu medycznego    
17.09.2018 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia – dot. przetargu nieograniczonego SZP 3820-19/18 na dostawę sprzętu medycznego    
14.09.2018 Wyjaśnienia treści SIWZ – dot. przetargu nieograniczonego SZP 3820-19/18 na dostawę sprzętu medycznego    
14.09.2018 Wyjaśnienia treści SIWZ – dot. przetargu nieograniczonego SZP 3820-19/18 na dostawę sprzętu medycznego    
12.09.2018 Zestawienie z otwarcia ofert – dotyczy: Zapytania ofertowego SZP 3820 – 18/18 na zakup wyposażenia biurowego i drobnego sprzętu AGD dla komórek organizacyjnych SPP ZOZ w Choroszczy    
12.09.2018 Zestawienie z otwarcia ofert – dotyczy: SZP 3820-17/18 zapytania ofertowego na prace remontowe w budynkach SPP ZOZ w Choroszczy    
10.09.2018 SZP 3820 – 19/18 PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOSTAWĘ SPRZĘTU MEDYCZNEGO    
07.09.2018 Zestawienie z otwarcia ofert – Dotyczy: przetargu nieograniczonego znak sprawy SZP 3820 – 16/18 na Przebudowę z dostosowaniem budynku nr 23, 23A i 23B na potrzeby Oddziału Ogólnopsychiatrycznego V i VI oraz Całodobowego Oddziału Psychoterapii (obecna nazwa: Oddział Leczenia Zaburzeń Nerwicowych) Szpitala Psychiatrycznego w Choroszczy    
05.09.2018 WYJAŚNIENIA – Dotyczy: SZP 3820 – 18/18 ZAPYTANIE OFERTOWE – ZAKUP WYPOSAŻENIA BIUROWEGO I DROBNEGO SPRZĘTU AGD DLA KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH SPP ZOZ W CHOROSZCZY    
31.08.2018 SZP 3820 – 18/18 ZAPYTANIE OFERTOWE – ZAKUP WYPOSAŻENIA BIUROWEGO I DROBNEGO SPRZĘTU AGD DLA KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH SPP ZOZ W CHOROSZCZY    
31.08.2018 SZP 3820 – 17/18 ZAPYTANIE OFERTOWE – PRACE REMONTOWE W BUDYNKACH SPP ZOZ W CHOROSZCZY    
30.08.2018 Dotyczy: przetargu nieograniczonego znak sprawy SZP 3820 – 16/18 na Przebudowę z dostosowaniem budynku nr 23, 23A i 23B na potrzeby Oddziału Ogólnopsychiatrycznego V i VI oraz Całodobowego Oddziału Psychoterapii (obecna nazwa: Oddział Leczenia Zaburzeń Nerwicowych) Szpitala Psychiatrycznego w Choroszczy – Wyjaśnienia treści SIWZ    
23.08.2018 Przetarg nieograniczony znak sprawy szp 3820 – 16/18 na przebudowę z dostosowaniem budynku nr 23, 23a i 23b na potrzeby oddziału ogólnopsychiatrycznego V i VI oraz całodobowego oddziału psychoterapii (obecna nazwa: oddział leczenia zaburzeń nerwicowych) Szpitala Psychiatrycznego w Choroszczy.    
21.08.2018 Dotyczy: przetargu nieograniczonego znak sprawy SZP 3820 – 15/18 na przebudowę z dostosowaniem budynku nr 23, 23A i 23B na potrzeby Oddziału Ogólnopsychiatrycznego V i VI oraz Całodobowego Oddziału Psychoterapii (obecna nazwa: Oddział Leczenia Zaburzeń Nerwicowych) Szpitala Psychiatrycznego w Choroszczy – unieważnienie postępowania    
07.08.2018 Dotyczy: SZP 3820 – 15/18 na Przebudowę z dostosowaniem budynku nr 23, 23A i 23B na potrzeby Oddziału Ogólnopsychiatrycznego V i VI oraz Całodobowego Oddziału Psychoterapii (obecna nazwa: Oddział Leczenia Zaburzeń Nerwicowych) Szpitala Psychiatrycznego w Choroszczy – zestawienie    
02.08.2018 Dotyczy: przetargu nieograniczonego znak sprawy SZP 3820 – 13/18 na opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę zewnętrznej sieci sanitarnej i deszczowej wraz z zagospodarowaniem terenu w Samodzielnym Publicznym Psychiatrycznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej im. dr. Stanisława Deresza w Choroszczy    
02.08.2018 Dotyczy: SZP 3820-14/18 zapytanie ofertowe na zakup systemu EEG 24 kanałowego na potrzeby Centrum Zdrowia Psychicznego i Leczenia Uzależnień w Białymstoku    
01.08.2018 Dotyczy: przetargu nieograniczonego znak sprawy SZP 3820 – 13/18 na opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę zewnętrznej sieci sanitarnej i deszczowej wraz z zagospodarowaniem terenu w Samodzielnym Publicznym Psychiatrycznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej im. dr. Stanisława Deresza w Choroszczy    
30.07.2018 Dotyczy: przetargu nieograniczonego znak sprawy SZP 3820 – 15/18 na Przebudowę z dostosowaniem budynku nr 23, 23A i 23B na potrzeby Oddziału Ogólnopsychiatrycznego V i VI oraz Całodobowego Oddziału Psychoterapii (obecna nazwa: Oddział Leczenia Zaburzeń Nerwicowych) Szpitala Psychiatrycznego    
26.07.2018 Informacja z otwarcia ofert – dotyczy: SZP 3820-14/18 zapytania ofertowego na zakup systemu EEG 24 kanałowego na potrzeby Centrum Zdrowia Psychicznego i Leczenia Uzależnień w Białymstoku    
23.07.2018 SZP 3820 – 15/18 PRZEBUDOWA Z DOSTOSOWANIEM BUDYNKU NR 23, 23A I 23B NA POTRZEBY ODDZIAŁU OGÓLNOPSYCHIATRYCZNEGO V I VI ORAZ CAŁODOBOWEGO ODDZIAŁU PSYCHOTERAPII (OBECNA NAZWA: ODDZIAŁ LECZENIA ZABURZEŃ NERWICOWYCH) SZPITALA PSYCHIATRYCZNEGO W CHOROSZCZY    
20.07.2018 SZP 3820 – 12/18 Przebudowa z dostosowaniem budynku nr 23, 23A i 23B na potrzeby Oddziału Ogólnopsychiatrycznego V i VI oraz Całodobowego Oddziału Psychoterapii (obecna nazwa: Oddział Leczenia Zaburzeń Nerwicowych) Szpitala Psychiatrycznego w Choroszczy” – unieważnienie    
20.07.2018 SZP 3820-14/18 zapytanie ofertowe na zakup systemu EEG 24 kanałowego na potrzeby Centrum Zdrowia Psychicznego i Leczenia Uzależnień w Białymstoku    
18.07.2018 SZP 3820 – 13/18 opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę zewnętrznej sieci sanitarnej i deszczowej wraz z zagospodarowaniem terenu w Samodzielnym Publicznym Psychiatrycznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej im. dr. Stanisława Deresza w Choroszcz. Zestawienie z otwarcia ofert.    
18.07.2018 SZP 3820 – 10/18 dostawa leków. Informacja o unieważnieniu postępowania – pakiet 11    
18.07.2018 SZP 3820 – 10/18 dostawa leków. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej.    
16.07.2018 SZP 3820 – 12/18 na Przebudowę z dostosowaniem budynku nr 23, 23A i 23B na potrzeby Oddziału Ogólnopsychiatrycznego V i VI oraz Całodobowego Oddziału Psychoterapii (obecna nazwa: Oddział Leczenia Zaburzeń Nerwicowych) Szpitala Psychiatrycznego w Choroszczy. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej.    
11.07.2018 SZP 3820 – 10/18 dostawa leków. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej dot. pakiet nr 6, 7, 8, 9    
06.07.2018 SZP 3820 – 10/18 dostawa leków. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej dot. pakiet nr 1 i 10.    
04.07.2018 SZP 3820 – 13/18 Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę zewnętrznej sieci sanitarnej i deszczowej wraz z zagospodarowaniem terenu w Samodzielnym Publicznym Psychiatrycznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej im. dr. Stanisława Deresza w Choroszczy    
20.06.2018 Zestawienie z otwarcia ofert SZP 3820-12/18 Przebudowa z dostosowaniem budynku nr 23, 23A i 23B na potrzeby Oddziału Ogólnopsychiatrycznego V i VI oraz Całodobowego Oddziału Psychoterapii (obecna nazwa: Oddział Leczenia Zaburzeń Nerwicowych) Szpitala Psychiatrycznego w Choroszczy    
19.06.2018 Zestawienie z otwarcia ofert SZP 3820 – 10/18 – dostawa leków    
14.06.2018 SZP 3820 – 12/18 Przebudowa z dostosowaniem budynku nr 23,23A i 23B na potrzeby Oddziału Ogólnopsychiatrycznego V i VI oraz Całodobowego Oddziału Psychoterapii (obecna nazwa: Oddział Leczenia Zaburzeń Nerwicowych) Szpitala Psychiatrycznego w Choroszczy    
13.06.2018 SZP 3820-10/18 Informacja o zmianie ogłoszenia SZP3820-1018 na dostawę leków    
13.06.2018 SZP 3820 – 12/18 Przebudowa z dostosowaniem budynku nr 23, 23A i 23B na potrzeby Oddziału Ogólnopsychiatrycznego V i VI oraz Całodobowego Oddziału Psychoterapii (obecna nazwa: Oddział Leczenia Zaburzeń Nerwicowych) Szpitala Psychiatrycznego w Choroszczy”    
13.06.2018 wyjaśnienie do zapytania ofertowego 3820-11/18 na zakup systemu EEG 24 kanałowego na potrzeby Centrum Zdrowia Psychicznego i Leczenia Uzależnień w Białymstoku