OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Samodzielny Publiczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej

im. dr. Stanisława Deresza w Choroszczy,
16 – 070 Choroszcz, ul. Plac Z. Brodowicza 1

tel. 85 719 10 91, faks 85 719 28 00

ogłasza przetarg nieograniczony na wynajem 152,4 m2 powierzchni użytkowej budynku szpitalnego Nr 20 z przeznaczeniem na cele niemedyczne na prowadzenie sklepu lub bufetu

Szczegóły przetargu znajdziesz w Zakładce: Przetargi/nieruchomości