Wykorzystanie energii promieniowania słonecznego poprzez budowę wspom, instalacji fotowoltaicznej

 

Przebudowa i doposażenie oddziału rehabilitacji neurologicznej

 

Rozwój współpracy między placówkami z polsko-białoruskiego pogranicza

 

Rozwój współpracy między placówkami medycznymi z polsko – białoruskiego pogranicza

w leczeniu ostrych zaburzeń psychicznych”

 

Podlaski System Informacyjy e-Zdrowie

 

Wprowadzenie innowacyjnego systemu zamawiania i dystrybucji leków typu uni-dose w Aptece