Elektroniczna rejestracja do poradni, kliknij na obrazek.

 

  • ZAŁÓŻ KONTO

    aby uzyskać możliwość korzystania z elektronicznej rejestracji na wizyty oraz do poradni

  • Rejestruj elektronicznie się do poradni w zintegrowanych podmiotach leczniczych

  • Aktywuj konto – w podmiocie leczniczym uzyskaj kod PIN i aktywuj konto na Portalu Pacjenta
  • Podpisz zgodę – w podmiotach, w których się leczysz, jeśli chcesz uzyskać dostęp do swojej dokumentacji medycznej online