Wydział Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

docenił  zaangażowanie i profesjonalizm pracowników Szpitala w Choroszczy

współpracujących przy realizacji projektu współfinansowanego ze środków

 Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach POWER 2014 – 2020 pn.

„Rozwój kompetencji zawodowych i kwalifikacji pielęgniarek i położnych poprzez kształcenie podyplomowe organizowane przez WUM”

 

Podziękowanie – skan