Ostatnia modyfikacja: 2 września 2018

Dyrektor Zakładu mgr inż. Tomasz Teodor Goździkiewicz – tel. (85) 719-10-91 wew. 222

Zastępca Dyrektora d/s Inwestycji i Remontów mgr inż. Ireneusz Ordziejewski –  tel. (85)7191091 wew. 249

Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa lek. Wiesław Rutkiewicz – tel.(85)7191091 wew. 223

Zastępca Dyrektora ds. Finansowo-Ekonomicznych-Główny Księgowy – mgr Dorota Małgorzata Sokołowska wew. 213

Przełożona Pielęgniarek – dr n. med. Nadzieja Sołowiej wew. 367