Dyrektor Zakładu mgr Ewa Zgiet – tel. (85) 719-10-91 wew. 222

Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa lek. Wiesław Rutkiewicz – tel.(85)7191091 wew. 223

Zastępca Dyrektora ds. Finansowo-Ekonomicznych-Główny Księgowy – mgr Bożena Kazimiruk tel. (85)7191091 wew. 213

Zastępca Dyrektora d/s Zarządzania i Obsługi Technicznej mgr Bogdan Minkiewicz –  tel. (85)7191091 wew. 299

Przełożona Pielęgniarek – dr n. med. Nadzieja Sołowiej wew. 367