OGŁOSZENIE

Samodzielny Publiczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. dr. Stanisława Deresza w Choroszczy poszukuje kandydatów na stanowisko Psychoterapeuty.

Wymagania: wykształcenie wyższe, certyfikat psychoterapeuty wydany przez jedną z uznawanych szkół terapeutycznych lub w trakcie certyfikacji (ukończone podyplomowe szkolenie rekomendowane przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne lub Polskie Towarzystwo Psychiatryczne lub posiadać status osoby uczestniczącej co najmniej dwa lata w ww. podyplomowym szkoleniu)

Prosimy o umieszczenie w CV następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”.