Nowy Kierownik Oddziału Leczenia Zaburzeń Nerwicowych

Od 16 lipca 2020 r. Oddziałem Leczenia Zaburzeń Nerwicowych

kieruje

Pan Hubert Stöcker.

W Szpitalu Psychiatrycznym w Choroszczy pracuje od 16.06.2014 r. Pan Hubert Stöcker jest psychologiem oraz certyfikowanym psychoterapeutą Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej. Ukończył Uniwesytet Jagielloński oraz IV letnią Szkołę Psychoterapii Psychodynamicznej w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym, z którym współpracuje jako superwizor szkoleniowy. W swojej pracy wykorzystuje klinicznie zorientowane metoy psychoterapii psychodynamicznej o udowodionej skuteczności leczenia. Należą do nich TFP (Psychoterapia oparta na Analizie Przeniesienia) opracowana przez zespół profesora Otto Kernberga w Personality Disorders Institute w Nowym Yorku oraz stale doskonalana metoda Psychodynamicznej Psychoterapii Wspierającej tworzona we współpracy z dr Jarosławem Polakiem, której celem jest stabilizacja emocjonalna pacjentow oraz ich lepsza adaptacja do realizacji kluczowych zadań życiowych.

 

            Oddział, którym kieruje Pan Hubert Stöcker, posiada profesjonalną kadrę medyczną z duży doświadczeniem oraz kompetencjami zapewniającymi pacjentom powrót do zdrowia oraz życia zawodowego i aktywnego uczestnictwa w życiu rodzinnym i społecznym. W październiku 2020 roku Oddział Leczenia Nerwic zostanie przeniesiony do nowych pomieszczeń o wysokim standardzie pobytu pacjenta. Tym samym oddział będzie miejscem do leczenia i terapii dla większej ilości pacjentów.

 Telefon kontaktowy 85/719 10 91,  wew. 353, 234, 231