Samodzielny Publiczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej im dr Stanisława Deresza w Choroszczy
prowadzi
nabór na specjalizację w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego dla pielęgniarek,
planowany termin rozpoczęcia szkolenia – październik 2013 r.
Koszt specjalizacji  4200 zł.

Wniosek o dopuszczenie do specjalizacji wraz z:

  • kserokopią (potwierdzoną) prawa wykonywania zawodu,
  • zaświadczeniem z zakładu pracy potwierdzającym co najmniej dwuletni staż pracy w zawodzie,

należy składać w:

Samodzielny Publiczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. dr Stanisława Deresza w Choroszczy

Pl. Z. Brodowicza 1, 16-070 Choroszcz ( sekretariat )

Tel. 857191091, fax 857192800

Wniosek o dopuszczenie do uczestnictwa w szkoleniu specjalizacyjnym w dziedzinie
„ Pielęgniarstwo psychiatryczne dla pielęgniarek”
kliknij na obrazek aby pobrać