Ostatnia modyfikacja: 26 kwietnia 2018

 

Oddział psychiatrii sądowej o podstawowym zabezpieczeniu (OPSoPZ II, SZ I)
203 gab. lek. Ordynator
381 dyz plg odc. 2
301 prac. socjalny
336 gab. lek.
338 dyż. plg. odc. 1
351 sekretariat
382 oddziałowa
385 psycholog
376 psycholog
391 gab. lek.
   
Oddział Leczenia Ostrych Zaburzeń Psychicznych (SZ II)
246 prac. socjalny
271 gab. lek.
292 gab lek
296 gab. lek. Ordynator
305 dyż. plg. odcinek I p.
356 dyż. plg. parter
371 gab. lek.
269 psycholog
389 oddziałowa
   
Oddział III – Psychogeriatria (SZ III)
219 gab. lek.
312 oddziałowa, prac. socjalny
375 gab. lek. Ordynator
378 dyż. plg.
380 gab. lek.
   
Oddział ogólnopsychiatryczny IV – Klinika Psychiatrii UM w Białymstoku (SZ IV)
208 psycholog
283 stażyści
320 sekretariat, gab. ordynatora
335 dyż. plg. piętro
348 gab. lek.
349 gab. lek.
355 dyż. plg. parter, oddziałowa
   
Oddział ogólnopsychiatryczny V ( SZ V)
240 dyżurka plg odcinek zamknięty
243 prac. socjalny
244 gab. lek. Ordynator
251 pododdział detoks., dyżurka, terapeuci
260 dyż. Plg.+ przyjęcia
325 oddziałowa
386 gab. lek. oraz psycholog
   
Oddział ogólnopsychiatryczny VI z pododdziałem podwójnej diagnozy  (VI op, SZ VI)
214 oddziałowa
235 dyż. plg.
354 prac. socjalny
347 gab. lek.
357 psycholog
358 gab. lek. Ordynator
377 gab. lek.
   
Oddział leczenia alkoholowych zespołów abstynencyjnych (OLAZA, SZ VIII)
209 sekretariat
298 gab. lek.
309 dyz plg pietro
326 dyż. plg.parter
328 gab. lek. Ordynator
346 gab. lek.
341 terapeuci
362 plg oddziałowa
368 gab. Lekarski
387 gab. Lekarski
   
Oddział psychiatrii sądowej o podstawowym zabezpieczeniu (OPSoPZ I, SZ IX)
229 dyż. plg. piętro II, II odcinek
247 gab. lek. Ordynator
282 gab. lek.
343 gab. lek.
372 dyż. plg. piętro II, I odcienek
374 psycholog
308 plg oddziałowa
313 gab lek.
352 psycholog
   
Oddział neurologiczny z pracownią elektroencefalograficzną (SZ X)
227 gab. lek.
228 rehabilitacja
262 dyż. plg.
274 gab. lek.
307 gab. lek. Ordynator
310 oddziałowa
321 EEG
388 masażyści
264 gab lek.Izba Przyjęć
339 gab. lek.
 275 logopeda
Oddział terapii uzależnienia od alkoholu dla mężczyzn (OTOm, SZ XII)
242 gab. lek.
248 dyż. plg.
253 gab. lek. Ordynator
279 terapeuci
294 gab. lek.
392 oddziałowa, prac. socjalny
   
Oddział psychiatrii sądowej o wzmocnionym zabezpieczeniu (OPSoWz I, SZ XIII)
232 dyż. plg. parter
233 gab. lek.
256 gab. lek.
257 oddziałowa
245 gab. lek. Ordynator
267 psycholog
230 dyż. plg. piętro
306 dyż. odcinek dolny
331 gab. lek.
   
Oddział opieka domowa (SZ XIV)
324 lek.medycyny pracy
319 pielęgniarka
   
Oddział ogólnopsychiatryczny dla chorych somatycznie – psychosomatyczny (P-som, SZ XV)
218 gab. lek.
255 gab. lek. Ordynator
323 dyż. plg.
327 oddziałowa
241 gab lek.
268 prac. socjalny + gab. lek.
379 gab. lek.
   
Całodobowy oddział terapii uzależnienia od alkoholu dla kobiet (OTOk, SZ XVI)
258 Kierownik
373 dyz.plg
318 terapeuci
   
Pododdział leczenia zaburzeń nerwicowych (COP, SZ XVII)
231 dyż. plg.
234 terapeuci
   
Oddział odwykowy o wzmocnionym zabezpieczeniu z pododdziałem leczenia zaburzeń preferencji seksualnych  (SZ XVIII)
259 dyż. plg. parter
237 terapeuci (pododdział, psycholog
226 gab. lek. Ordynator
293 gab. lek. parter
295 terapeuci piętro
304 dyż. plg., pok. przyjęć
350 monitoring
369 oddziałowa
370 dyż. plg. piętro
361 dyż. plg. (pododdział)
   
Oddział rehabilitacji neurologicznej (SZ XX)
239 gab. lek.
270 dyz.plg
280
ordynator
 383 fizykoterapia
 289 oddziałowa
Zakład opiekuńczo-leczniczy z rehabilitacją psychiatryczną (ZOL)
224 dyż. plg. parter
277 dyż. plg. piętro
332 prac. socjalny
   
Izba Przyjęć (IP, SZ IP)
220 pok. przyjęć
250 sanitariusze, transport
254 ochrona
261 gab. lek. dyż. – neurolog
302 gab. lek.
359 gab. lek. dyż. – izba przyjęć
360 oddziałowa

 

Zmieniony ( 10.05.2017. )