SPIS TELEFONÓW SZPITALA – DZIAŁY I KOMÓRKI
222 DYREKTOR ZAKŁADU
402 SEKRETARIAT
223 z-ca DYREKTORA ds. lecznictwa
213 z-ca DYREKTORA ds. ekonomiczno-finansowych / główny księgowy
324 z-ca DYREKTORA ds. Zarządzania i Obsługi Technicznej
367 Przełożona pielęgniarek
364 Rzecznik praw pacjenta
857191091 Centrala telefoniczna
 344 Apteka
857192877 Apteka
217 Kancelaria
345 Sekcja organizacyjno administr. – kierownik
278 Sekcja organizacyjno administracyjna
404 Sekcja zamówień publicznych
303 Kontraktowanie
273 Z-ca głównego księgowego
384 Księgowość materiałowa
297 Księgowość materiałowa
316 Płace
857191549 Płace
207 Kasa
210 Kadry – kierownik
215 Kadry
383 Radca prawny
291 Informatyk
329 Ruch chorych – kierownik
216 Ruch chorych
284 Sekcja dokumentacji
288 IODO
276
Laboratorium – kierownik
265 Laboratorium
324 Gabinet konsult. laryng. – okulistyczny
319 Oddział opieki domowej
319 Medycyna pracy
236 Gabinet USG
281 Gabinet RTG
321 Gabinet EEG
317 Gabinet stomatologiczny
287 Rezonans magnetyczny
857193497 Rezonans magnetyczny
205 Inspektor BHP, Inspektor p/poż
266 Inspektor – obronność
238 Dział techniczny – kierownik
249 Specjalista d/s inwestycji i remontów
330 Specjalista d/s energetycznych
390 Specjalista d/s projektów + mat. biurowe
315 Warsztat elektryczny
225 Portiernia
363 Sortownia
311 Zaopatrzenie, Magazyn techniczny
272 Archiwista
285 Dział utrzymania czystości
200 Dział żywienia – kierownik
314 Kuchnia
 286 Dietetyczki
212
Magazyn żywnościowy
250
Kierowcy karetek
   
CZPiLU w Białymstoku ul.Radzymińska
857434044 Rejestracja
857434044 Zespół leczenia środowiskowego
856510752 Gabinet zabiegowy
857434306 Dzienny oddział psychiatryczny dla dorosłych
857434306 Dzienny oddział dla chorych z zaburzeniami psychicznymi
857433125 Poradnia Terapii Uzależnienia od Alk. i Współuzależnienia
693657032
Sekretariat
   

TELEFONY ALARMOWE DOSTĘPNE Z KAŻDEGO APARATU

(po wybraniu „0”)

Aby przełączyć rozmowę na inny numer należy wybrać „8”, następnie żądany numer i odłożyć słuchawkę

 

 

Zmieniony ( 04.08.2020 )