Ostatnia modyfikacja: 26 kwietnia 2018

SPIS TELEFONÓW SZPITALA – DZIAŁY I KOMÓRKI
222 DYREKTOR ZAKŁADU
402 SEKRETARIAT
223 z-ca DYREKTORA ds. lecznictwa
213 z-ca DYREKTORA ds. ekonomiczno-finansowych / główny księgowy
249 z-ca DYREKTORA ds. inwestycji i remontów
344 Apteka
857192877 Apteka
9 Centrala telefoniczna
 345  Sekcja organizacyjno-administracyjna-kierownik
278 Sekcja organizacyjno-administracyjna
404 Sekcja zamówień publicznych – kierownik
272 Sekcja gospodarcza
205 Inspektor BHP
273 z-ca gł. księgowego
316 Płace
857191549 Płace
384 Księgowość materiał.
270 Księgowość materiał.
311 Zaopatrzenie
288 Magazyn techniczny
212 Magazyn żywnościowy
207 Kasa
215 Kadry
210 Kierownik kadr
367 Naczelna pielęgniarka
367 Przełożona plg
364 Rzecznik praw pacjenta
383 Radca prawny
291 Informatyk
285 Informatyk
216 Ruch chorych
284 Sekcja dokumentacji
340 Archiwum
324 Gab. konsult. laryngologiczny, okulistyczny
238 Dział techniczny
390 Warsztat hydrauliczny
341 Warsztat stolarski
299 Fryzjer
330 Specjalista ds. energet. FAX
315 Warsztat elektryczny
280 Przepompownia ścieków
268 Garaże, spawacze
266 Obronność
200 Kierownik kuchni
314 Kuchnia
286 Dietetyczki
225 Portiernia
319 Medycyna pracy
319 Oddział opieki domowej
363 Sortownia
236 Gabinet USG
281 Gabinet RTG
321 Gabinet EEG
317 Gabinet stomatologiczny
265 Laboratorium
276 Kierownik laboratorium
289 Rezonans magnetyczny
287 Rezonans magnetyczny
857193496 Rezonans magnetyczny
   
CZPiLU w Białymstoku ul.Radzymińska
856510752 Dzienny Oddział Psychiatryczny dla Dorosłych
856510752 Gabinet zabiegowy
856510573 Gabinet zabiegowy
857434044 Rejestracja
857434306 Dzienny Oddział dla Chorych z Zab. Psych.
857434044 Zespół leczenia środowiskowego
857433125 Poradnia Terapii Uzależnienia od Alk. i Współuzależnienia
Zmieniony ( 23.05.2017. )