Dnia 14 lutego 2020 roku na Wydziale Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu w Białymstoku odbyła się konferencja naukowa „Znam przepisy prawa medycznego – pracuję bezpiecznie” organizowana przez Zarząd Oddziału Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego w Białymstoku, Koło Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego przy SPP ZOZ w Choroszczy, Koło Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego przy Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku oraz Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych w Białymstoku W tym dniu wręczono honorową odznakę Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego pielęgniarkom aktywnie działającym na rzecz rozwoju pielęgniarstwa zatrudnionym w Samodzielnym Publicznym Psychiatrycznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Choroszczy.

Odznaczone osoby:
1. mgr Danuta Sawicka
2. mgr Anna Prusator
3. mgr Irena Grądzka.