Wyrazy szczerego współczucia Pani Elżbiecie Jakubczak oraz Rodzinie
z powodu śmierci Mamy składają Dyrekcja i Pracownicy Szpitala Psychiatrycznego w Choroszczy