Wyrazy szczerego współczucia

Pani Ewie Lipiszko

z powodu śmierci

TEŚCIA

składają

Dyrekcja i Pracownicy

Szpitala Psychiatrycznego w Choroszczy