Z głębokim smutkiem i żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci dr n. med. Krzysztofa Kuczyńskiego, Kierownika Oddziału neurologicznego z pracownią elektroencefalograficzną Szpitala Psychiatrycznego w Choroszczy.

Rodzinie zmarłego wyrazy głębokiego współczucia składają Dyrekcja oraz pracownicy SPP ZOZ
w Choroszczy.