KOMUNIKAT

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białymstoku informuje, że w badaniu jakości wody z dnia 2020-02-18 (wpłynęło do PSSE w Białymstoku w dniu 2020-02-20) z indywidualnego ujęcia Samodzielnego Publicznego Psychiatrycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej im. dr. St. Deresza w Choroszczy Pl. Z. Brodowicza 1, zawór czerpalny w kuchni stwierdzono azotyny – w ilości 0,52±0,08mg/l. Zawartość azotynów w wodzie przeznaczonej do spożycia przez ludzi nie może przekraczać wartości 0,50 mg/l.

Trwają działania naprawcze mające na celu przywrócenie jakości wody zgodnej z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017r. (Dz. U. Z 2017r. Poz. 2294) w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Podwyższona zawartość azotynów w wodzie może powodować methemoglobinemię u niemowląt karmionych butelką. W związku z powyższym dla niemowląt wskazanym byłoby jej rozcieńczanie wodą o niskiej zawartości azotanów/azotynów. Przez pozostałych konsumentów woda może być wykorzystywana do celów spożywczych bez ograniczeń.

Zalecenie obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu.