Wyrazy szczerego współczucia

Pani Czesławie Popielskiej

z powodu śmierci

MĘŻA

składa

Dyrekcja i Pracownicy

Szpitala Psychiatrycznego w Choroszczy