Samodzielny Publiczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. dr. Stanisława Deresza w Choroszczy złożył do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie Wniosek o dofinansowanie przedsięwzięcia w ramach programu priorytetowego System zielonych inwestycji Część 1) – zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej. Po pozytywnych ocenach pod względem formalnym i merytorycznym wniosek został zakwalifikowany do dofinansowania.

Umowy z NFOŚiGW o dofinansowanie w formie dotacji i pożyczki zostały podpisane

w dniu 01.09.2011 r. z terminem osiągnięcia efektu rzeczowego: 31.03.2014 rok.

Obejmują one termomodernizację budynków o Nr: 19A, 22, 23, 25A,25B 25C i 45 na kwotę 13 427 100,00 zł.

 

 

 

zdjęcia…

1.
budynek1.jpg
2.
budynek2.jpg
3.
budynek3.jpg
4.
budynek4.jpg