Ze względu na problemy z doręczaniem pacjentom (w szczególności przebywającym w oddziałach sądowych o wzmocnionym i podstawowym stopniu zabezpieczenia) korespondencji poleconej oraz poleconej ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru prosimy o:

1) wysyłanie wszelkiej korespondencji w kopertach zaadresowanych na Szpital (tj. Samodzielny Publiczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. dr. Stanisława Deresza w Choroszczy) z załączeniem zwrotnego potwierdzenia odbioru zaadresowanego na Szpital,

2) w w/w kopercie należy umieścić zamkniętą kopertę z korespondencją skierowaną do pacjenta wraz ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru przez pacjenta – koperta ta i potwierdzenie odbioru powinno być zaadresowane na pacjenta (np. Jan Kowalski, Samodzielny Publiczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. dr. Stanisława Deresza w Choroszczy, Oddział….).