Skip to content
Informacja
Redaktor: Administrator   
07.12.2017.

Warunki przyjmowania na

STUDENCKIE PRAKTYKI

INDYWIDUALNE

w Samodzielnym Publicznym Psychiatrycznym

Zakładzie Opieki Zdrowotnej im. dr. Stanisława Deresza w Choroszczy

pl. im. dr Zygmunta Brodowicza 1

16-070 Choroszcz


UWAGA! Opisana poni┼╝ej procedura nie dotyczy osób chc─ůcych odby─ç praktyk─Ö w ramach umowy zawartej mi─Ödzy Uczelni─ů a Zak┼éadem. Obowi─ůzuje w takim przypadku odr─Öbna procedura post─Öpowania.


Osoby zainteresowane odbyciem studenckich praktyk indywidualnych w SPP ZOZ w Choroszczy powinny z┼éo┼╝y─ç w siedzibie SPP ZOZ w Choroszczy (budynek administracji – pokój Nr 105 Sekretariat Zak┼éadu w godzinach 800 – 1400) wniosek zawieraj─ůcy pozosta┼é─ů dokumentacj─Ö na 2 tygodnie przed planowanym terminem rozpocz─Öcia praktyk.


Studenci zobowi─ůzani s─ů do┼é─ůczy─ç do wniosku nast─Öpuj─ůce dokumenty:

1) za┼Ťwiadczenie z Uczelni potwierdzaj─ůce status studenta,

2) kserokopi─Ö dowodu osobistego,

3) kserokopi─Ö wa┼╝nej legitymacji studenckiej,

4) imienne skierowanie na praktyk─Ö z Uczelni,

5) dokument potwierdzaj─ůcy ubezpieczenie od NNW i OC,

6) kserokopi─Ö ksi─ů┼╝eczki zdrowia w zakresie aktualno┼Ťci szczepienia przeciw WZW typu B,

7) kserokopi─Ö ksi─ů┼╝eczki zdrowia z badaniami nosicielstwa.

UWAGA!

 1. W przypadku studentów studiuj─ůcych na zagranicznych Uczelniach wymagane jest przed┼éo┼╝enie w/w dokumentów (lub im równowa┼╝nych) przet┼éumaczonych na j─Özyk polski przez t┼éumacza przysi─Ög┼éego.

 2. W przypadku studentów, którzy nie b─Öd─ů odbywa─ç praktyki w komórkach organizacyjnych dzia┼éalno┼Ťci leczniczej, nie s─ů wymagane dokumenty z punktów 6 i 7.


Na praktyki studenci przyjmowani s─ů na podstawie z┼éo┼╝onego wniosku.

Przyj─Öcie na studenck─ů praktyk─Ö indywidualn─ů nast─Öpuje poprzez dostarczenie wype┼énionego wniosku o wyra┼╝enie zgody na podj─Öcie praktyki do Zak┼éadu.

Podpisanie przez Dyrektora SPP ZOZ w Choroszczy wniosku jest to┼╝same z wyra┼╝eniem zgody na przyj─Öcie na praktyk─Ö. Sekcja Organizacyjno-Administracyjna powiadamia o tym zainteresowanego w formie pisemnej (dopuszcza si─Ö powiadomienie drog─ů e-mail), wskazuj─ůc termin wniesienia op┼éaty za praktyk─Ö.

Opłata powinna być wniesiona przelewem na konto bankowe SPP ZOZ w Choroszczy

nr: 57 8060 0004 0130 0127 2000 0020.

Dane do przelewu: Samodzielny Publiczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. dr. Stanisława Deresza w Choroszczy, pl. im. dr Zygmunta Brodowicza 1, 16-070 Choroszcz.

W tytule przelewu nale┼╝y poda─ç: imi─Ö i nazwisko oraz dopisek „op┼éata za studenckie praktyki indywidualne”.

Potwierdzenie dokonania przelewu mo┼╝na dostarczy─ç do Sekcji Organizacyjno-Administracyjnej osobi┼Ťcie, za pomoc─ů poczty na adres korespondencyjny SPP ZOZ w Choroszczy, b─ůd┼║ przes┼éa─ç na adres e-mail SPP ZOZ w Choroszczy: szpital@sspchoroszcz.med.pl w terminie okre┼Ťlonym uprzednio przez Sekcj─Ö.

Brak wniesienia opłaty powoduje wstrzymanie przyjęcia na praktykę. O przyjęciu na praktykę informowany jest także opiekun praktyk.


Praktykant zobowi─ůzuje si─Ö do:

 1. odbycia praktyki zgodnie z programem,

 2. zawarcia ubezpieczenia OC i NNW,

 3. przed┼éo┼╝enia aktualnej ksi─ů┼╝eczki zdrowia z badaniami nosicielstwa oraz szczepienia przeciw WZW typu B,

 4. rzetelnego wykonywania powierzonych przez opiekuna praktyk obowi─ůzków,

 5. dbania o powierzony przez Zakład sprzęt, materiały i inne wyposażenie pod rygorem natychmiastowego oddalenia z praktyki,

 6. posiadania we własnym zakresie odzieży ochronnej i obuwia ochronnego,

 7. przestrzegania ustalonego przez opiekuna praktyki porz─ůdku i dyscypliny pracy,

 8. przestrzegania przepisów bhp i p/po┼╝,

 9. przestrzegania zasad zachowania tajemnicy s┼éu┼╝bowej oraz ochrony informacji uzyskanych w trakcie odbywania praktyki,

 10. wniesienia opłaty.


Zak┼éad zobowi─ůzuje si─Ö do:

 1. wyznaczenia opiekuna praktyk,

 2. zapewnienia odpowiedniego miejsca pracy, urz─ůdze┼ä, pomieszcze┼ä, sprz─Ötu i materia┼éów zgodnie z programem praktyk,

 3. zapoznania praktykanta z Zak┼éadowym regulaminem pracy, przepisami bhp oraz przepisami o ochronie tajemnicy s┼éu┼╝bowej,

 4. sprawowania nadzoru nad w┼éa┼Ťciwym wykonywaniem przez praktykanta praktyki,

 5. zapewnienia dost─Öpu do urz─ůdze┼ä higieniczno – sanitarnych oraz pomieszcze┼ä socjalno – bytowych.


Do obowi─ůzków opiekuna praktyk nale┼╝y w szczególno┼Ťci:

 1. kierowanie i nadzorowanie przebiegu praktyki,

 2. zapoznanie praktykanta przed rozpocz─Öciem praktyki z obowi─ůzuj─ůcym w Zak┼éadzie regulaminem pracy w zakresie przestrzegania porz─ůdku i dyscypliny pracy, przepisów bhp i p/po┼╝.,

 3. zapoznanie ze sposobami prawid┼éowego i bezpiecznego obs┼éugiwania i korzystania z urz─ůdze┼ä technicznych znajduj─ůcych si─Ö na wyposa┼╝eniu Zak┼éadu,

 4. po odbyciu praktyki wydanie stosownego za┼Ťwiadczenia.


Od dnia 01.01.2018 r. wprowadza si─Ö op┼éat─Ö za indywidualn─ů praktyk─Ö studenck─ů w wysoko┼Ťci 10 z┼é brutto za jeden dzie┼ä odbycia praktyki. Wskazana op┼éata dotyczy osób, które rozpoczn─ů praktyk─Ö od dnia 01.01.2018 r. Przy planowaniu praktyki prosz─Ö zwróci─ç uwag─Ö na to, ┼╝e w trakcie jednego dnia jest mo┼╝liwo┼Ť─ç odbycia maksymalnie 5 godzin praktyk (w godzinach 8:00-13:00).

Praca wykonywana w ramach praktyk jest nieodp┼éatna i z jej tytu┼éu praktykantowi nie przys┼éuguj─ů roszczenia finansowe.

 

wniosek

 

Banery

 

Licznik

Odwiedzin dzisiaj: 253
miesi─Öcznie: 4974
Wszystkich odwiedzin: 541925

certyfikaty

 

 

e-rejestracja

BIP


 https://ezdrowie.wrotapodlasia.pl/public/gallery/1bc6eabc788919c13faf91977098efe7.png