Skip to content
Organizacja Zakładu arrow Biuletyn Informacji Publicznej arrow Sposoby przyjmowania i załatwiania wniosków i skarg
Sposoby przyjmowania wniosków i skarg
Redaktor: Administrator   
26.04.2016.

Każdy ma prawo do wnoszenia skarg i składania wniosków związanych z działalnością Zakładu.

Skargi i wnioski można składać do Dyrektora Zakładu (lub zastępców) w następujący sposób:
•    ustnie
•    listownie na adres:
Samodzielny Publiczny Psychiatryczny
Zakład Opieki Zdrowotnej im. dr. Stanisława Deresza w Choroszczy pl. im. dr Zygmunta Brodowicza 1 16-070 Choroszcz
•    pismem złożonym osobiście w Sekretariacie Zakładu (budynek administracji)
•    faksem: (85) 719 28 00
•    drogą elektroniczną na adres e-mail: szpital@sppchoroszcz.med.pl

Przedmiotem skargi może być:
1)    zaniedbanie lub nienależyte wykonanie zadań przez pracownika Zakładu,
2)    naruszenie obowiązujących przepisów i regulaminów oraz słusznych interesów obywateli,
3)    nieprzestrzeganie praw pacjenta.

Pacjent ma prawo do uzyskania odpowiedzi na zgłoszoną skargę lub wniosek w terminie 30 dni od daty złożenia.

Dyrektor Zakładu przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w dni robocze – od poniedziałku do piątku – w godzinach pracy, tj. 7.00 – 14.35.

Zmieniony ( 07.12.2017. )
 

certyfikaty

 

 

e-rejestracja

BIP


 https://ezdrowie.wrotapodlasia.pl/public/gallery/1bc6eabc788919c13faf91977098efe7.png