Skip to content
przedmiot działalności

Celem działania Zakładu jest prowadzenie działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń zdrowotnych oraz promocji zdrowia.

Do zadań Zakładu należy:

  1. udzielanie świadczeń w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie neurologii,

  2. udzielanie świadczeń w rodzaju rehabilitacja lecznicza w zakresie rehabilitacja neurologiczna,

  3. udzielanie świadczeń w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień w trybie oddziałów stacjonarnych, dziennych oraz opieki domowej i leczenia środowiskowego,

  4. udzielanie ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych,

  5. udzielanie świadczeń w zakresie diagnostyki – wykonywanie badań na rzecz leczonych chorych oraz pacjentów kierowanych na badania z innych ośrodków.

 

certyfikaty

 

 

e-rejestracja

BIP


 https://ezdrowie.wrotapodlasia.pl/public/gallery/1bc6eabc788919c13faf91977098efe7.png