Skip to content
status prawny

Samodzielny Publiczny Psychiatryczny Zak┼éad Opieki Zdrowotnej im. dr. Stanis┼éawa Deresza w Choroszczy (dalej: Zak┼éad) jest podmiotem leczniczym posiadaj─ůcym osobowo┼Ť─ç prawn─ů, nieb─Öd─ůcym przedsi─Öbiorc─ů, dzia┼éaj─ůcym w formie samodzielnego publicznego zak┼éadu opieki zdrowotnej.

Zak┼éad zosta┼é wpisany do Rejestru Stowarzysze┼ä, innych Organizacji spo┼éecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zak┼éadów opieki zdrowotnej KRS prowadzonego przez S─ůd Rejonowy w Bia┼éymstoku, XII Wydzia┼é Gospodarczy KRS pod Nr KRS 0000003873.

Podmiotem tworz─ůcym Zak┼éad jest Województwo Podlaskie.

 

Zak┼éad dzia┼éa w szczególno┼Ťci na podstawie:

1.

ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o dzia┼éalno┼Ťci leczniczej (t. j. Dz. U. z 2016r. poz. 1638 z pó┼║n. zm.),

2.

ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o ┼Ťwiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze ┼Ťrodków publicznych (t. j. z 2016r. poz. 1793 z pó┼║n. zm.),

3.

ustawy z dnia 29 wrze┼Ťnia 1994 r. o rachunkowo┼Ťci (t. j. Dz. U. z 2016r. poz. 1047 z pó┼║n. zm.),

4.

ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 1870 z pó┼║n. zm.),

5.

innych przepisów reguluj─ůcych dzia┼éalno┼Ť─ç samodzielnych publicznych zak┼éadów opieki zdrowotnej.

6.

Statutu Samodzielnego Publicznego Zak┼éadu Opieki Zdrowotnej im. dr. Stanis┼éawa Deresza w Choroszczy

zmienionego:

Uchwa┼é─ů Nr XXIX/360/13 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 14.06.2013 r.

Uchwa┼é─ů Nr XXXII/389/13 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 21.10.2013 r.

Uchwa┼é─ů Nr XXXVI/438/14 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 24.02.2014 r.

Uchwa┼é─ů Nr XLV/529/14 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 06.11.2014 r .

Uchwa┼é─ů Nr VIII/51/15 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 30.03.2015 r.

7.

Regulaminu Organizacyjnego Samodzielnego Publicznego Psychiatrycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej im. dr. Stanisława Deresza w Choroszczy

Zmienionego zarz─ůdzeniami:

nr 41/2015 z dnia 08.07.2015

nr 42/2015 z dnia 28.07.2015

nr 44/2015 z dnia 30.07.2015

nr 57/2015  z dnia 06.11.2015

nr 10/2016 z dnia 01.03.2016

nr 19/2016 z dnia 18.05.2016

nr 57/2016 z dnia 21.12.2016

nr 17/2017 z dnia 27.04.2017

nr 21/2017 z dnia 18.05.2017

nr 22/2017 z dnia 29.05.2017

nr 30/2017 z dnia 08.06.2017

nr 39/2017 z dnia 14.07.2017

nr 64/2017 z dnia 18.12.2017

nr 65/2017 z dnia 18.12.2017

nr 69/2017 z dnia 29.12.2017

 


 

certyfikaty

 

 

e-rejestracja

BIP


 https://ezdrowie.wrotapodlasia.pl/public/gallery/1bc6eabc788919c13faf91977098efe7.png