Skip to content
Organizacja Zakładu arrow Projekty Unijne arrow Przebudowa i doposażenie oddziału rehabilitacji neurologicznej
Przebudowa i doposażenie oddziału rehabilitacji neurologicznej
Redaktor: Administrator   
07.10.2014.

W dniu 24.07.2014 r. podpisano Umowę nr UDA-RPPD.06.02.00-20-002/14-00 o dofinansowanie Projektu: „Przebudowa i doposażenie oddziału rehabilitacji neurologicznej w Samodzielnym Publicznym Psychiatrycznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej im. dr. Stanisława Deresza w Choroszczy” Nr Projektu WND-RPPD.06.02.00-20-002/14 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007 – 2013,

Osi Priorytetowej VI Rozwój infrastruktury społecznej, Działania 6.2 Rozwój infrastruktury z zakresu opieki zdrowotnej.
Informacje dotyczące Projektu:
• Całkowita wartość Projektu: 5 434 049,49 PLN
• Wydatki kwalifikowane Projektu: 5 434 049,49 PLN
• Wartość dofinansowania: 4 890 644,54 PLN
• Wkład własny Beneficjenta: 543 404,95 PLN
• Rozpoczęcie realizacji Projektu: 06.06.2013r.
• Rozpoczęcie rzeczowe realizacji Projektu: 01.09.2014r.
• Zakończenie rzeczowe realizacji Projektu: 31.07.2015r.
• Zakończenie finansowe realizacji Projektu: 31.08.2015r.
Cele Projektu:
Celem ogólnym projektu jest podniesienie standardu świadczonych usług medycznych i  polepszenie dostępności mieszkańców województwa

podlaskiego do wysokiej jakości usług zdrowotnych w zakładach opieki zdrowotnej. Realizację celu głównego umożliwi spełnienie następujących celów szczegółowych:
• Poprawa efektywności udzielanych świadczeń
• Spełnienie oczekiwań pacjentów
• Poprawa jakości oferowanych usług
• Zmniejszenie różnić w dostępie do świadczeń medycznych
• Ograniczenie odpływu pacjentów do innych placówek
• Zwiększenie bezpieczeństwa pacjentów i personelu
• Poprawa warunków funkcjonowania Placówki
• Ułatwienie korzystania z infrastruktury dla osób niepełnosprawnych
• Dostosowanie szpitala do obowiązujących przepisów prawnych.

Zmieniony ( 07.10.2014. )
 

Banery

 

Licznik

Odwiedzin dzisiaj: 39
miesięcznie: 6208
Wszystkich odwiedzin: 557912

certyfikaty

 

 

e-rejestracja

BIP


 https://ezdrowie.wrotapodlasia.pl/public/gallery/1bc6eabc788919c13faf91977098efe7.png