Skip to content
Organizacja Zak┼éadu arrow Aktualno┼Ťci arrow Studenckie praktyki indywidualne od 01.07.2014
Studenckie praktyki indywidualne od 01.07.2014
Redaktor: Administrator   
13.06.2014.

Warunki przyjmowania na

STUDENCKIE PRAKTYKI

INDYWIDUALNE

w Samodzielnym Publicznym Psychiatrycznym

 Zak┼éadzie Opieki Zdrowotnej im. dr. Stanis┼éawa Deresza w Choroszczy

Plac Z. Brodowicza 1

16-070 Choroszcz

 UWAGA! Opisana poni┼╝ej procedura nie dotyczy osób chc─ůcych odby─ç praktyk─Ö w ramach umowy zawartej mi─Ödzy Uczelni─ů a Zak┼éadem. Obowi─ůzuje w takim przypadku odr─Öbna procedura post─Öpowania.

Osoby zainteresowane odbyciem studenckich praktyk indywidualnych w SPP ZOZ w Choroszczy powinny z┼éo┼╝y─ç w siedzibie SPP ZOZ w Choroszczy (budynek administracji – pokój Nr 105 Sekretariat Zak┼éadu w godzinach 800 – 1400) wniosek zawieraj─ůcy pozosta┼é─ů dokumentacj─Ö na 2 tygodnie przed planowanym terminem rozpocz─Öcia praktyk.

 Studenci zobowi─ůzani s─ů do┼é─ůczy─ç do wniosku nast─Öpuj─ůce dokumenty:

1) za┼Ťwiadczenie z Uczelni potwierdzaj─ůce status studenta,

2) kserokopi─Ö dowodu osobistego,

3) kserokopi─Ö wa┼╝nej legitymacji studenckiej,

4) imienne skierowanie na praktyk─Ö z Uczelni,

5) dokument potwierdzaj─ůcy ubezpieczenie od NNW i OC,

6) kserokopi─Ö ksi─ů┼╝eczki zdrowia w zakresie aktualno┼Ťci szczepienia przeciw WZW typu B,

7) kserokopi─Ö ksi─ů┼╝eczki zdrowia z badaniami nosicielstwa.

UWAGA!

1) W przypadku studentów studiuj─ůcych na zagranicznych Uczelniach wymagane jest przed┼éo┼╝enie w/w dokumentów (lub im równowa┼╝nych) przet┼éumaczonych na j─Özyk polski przez t┼éumacza przysi─Ög┼éego.

2) W przypadku studentów, którzy nie b─Öd─ů odbywa─ç praktyki w komórkach organizacyjnych dzia┼éalno┼Ťci leczniczej, nie s─ů wymagane dokumenty z punktów 6 i 7.

Na praktyki studenci przyjmowani s─ů na podstawie z┼éo┼╝onego wniosku.

Przyj─Öcie na studenck─ů praktyk─Ö indywidualn─ů nast─Öpuje poprzez dostarczenie wype┼énionego wniosku o wyra┼╝enie zgody na podj─Öcie praktyki do Zak┼éadu.

Podpisanie przez Dyrektora SPP ZOZ w Choroszczy wniosku jest to┼╝same z wyra┼╝eniem zgody na przyj─Öcie na praktyk─Ö. Sekcja Organizacyjno-Administracyjna powiadamia o tym zainteresowanego w formie pisemnej (dopuszcza si─Ö powiadomienie drog─ů e-mail), wskazuj─ůc termin wniesienia op┼éaty za praktyk─Ö.

Opłata powinna być wniesiona przelewem na konto bankowe SPP ZOZ w Choroszczy

nr: 57 8060 0004 0130 0127 2000 0020.

Dane do przelewu: Samodzielny Publiczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. dr. Stanisława Deresza w Choroszczy, Plac Z. Brodowicza 1, 16-070 Choroszcz.

W tytule przelewu nale┼╝y poda─ç: imi─Ö i nazwisko oraz dopisek „op┼éata za studenckie praktyki indywidualne”.

Potwierdzenie dokonania przelewu mo┼╝na dostarczy─ç do Sekcji Organizacyjno-Administracyjnej osobi┼Ťcie, za pomoc─ů poczty na adres korespondencyjny SPP ZOZ w Choroszczy, b─ůd┼║ przes┼éa─ç na adres e-mail SPP ZOZ w Choroszczy: szpital@sppchoroszcz.med.pl w terminie okre┼Ťlonym uprzednio przez Sekcj─Ö.

Brak wniesienia opłaty powoduje wstrzymanie przyjęcia na praktykę. O przyjęciu na praktykę informowany jest także opiekun praktyk.

 Praktykant zobowi─ůzuje si─Ö do:

a)      odbycia praktyki zgodnie z programem,

b)      zawarcia ubezpieczenia OC i NNW,

c)      przed┼éo┼╝enia aktualnej ksi─ů┼╝eczki zdrowia z badaniami nosicielstwa oraz szczepienia przeciw WZW typu B,

d)      rzetelnego wykonywania powierzonych przez opiekuna praktyk obowi─ůzków,

e)      dbania o powierzony przez Zak┼éad sprz─Öt, materia┼éy i inne wyposa┼╝enie pod rygorem natychmiastowego oddalenia z praktyki,

f)       posiadania we w┼éasnym zakresie odzie┼╝y ochronnej i obuwia ochronnego,

g)      przestrzegania ustalonego przez opiekuna praktyki porz─ůdku i dyscypliny pracy,

h)      przestrzegania przepisów bhp i p/po┼╝,

i)        przestrzegania zasad zachowania tajemnicy s┼éu┼╝bowej oraz ochrony informacji uzyskanych w trakcie odbywania praktyki,

j)        wniesienia op┼éaty.

Zak┼éad zobowi─ůzuje si─Ö do:

a)      wyznaczenia opiekuna praktyk,

b)      zapewnienia odpowiedniego miejsca pracy, urz─ůdze┼ä, pomieszcze┼ä, sprz─Ötu i materia┼éów zgodnie z programem praktyk,

c)      zapoznania praktykanta z Zak┼éadowym regulaminem pracy, przepisami bhp oraz przepisami o ochronie tajemnicy s┼éu┼╝bowej,

d)      sprawowania nadzoru nad w┼éa┼Ťciwym wykonywaniem przez praktykanta praktyki,

e)      zapewnienia dost─Öpu do urz─ůdze┼ä higieniczno – sanitarnych oraz pomieszcze┼ä socjalno – bytowych.

 Do obowi─ůzków opiekuna praktyk nale┼╝y w szczególno┼Ťci:

a)      kierowanie i nadzorowanie przebiegu praktyki,

b) zapoznanie praktykanta przed rozpocz─Öciem praktyki z obowi─ůzuj─ůcym w Zak┼éadzie regulaminem pracy w zakresie przestrzegania porz─ůdku i dyscypliny pracy, przepisów bhp i p/po┼╝.,

c) zapoznanie ze sposobami prawid┼éowego i bezpiecznego obs┼éugiwania i korzystania z urz─ůdze┼ä technicznych znajduj─ůcych si─Ö na wyposa┼╝eniu Zak┼éadu,

d)      po odbyciu praktyki wydanie stosownego za┼Ťwiadczenia.

 Praca wykonywana w ramach praktyk jest nieodp┼éatna i z jej tytu┼éu praktykantowi nie przys┼éuguj─ů roszczenia finansowe.

wniosek

Zmieniony ( 16.06.2014. )
 

Banery

 

Licznik

Odwiedzin dzisiaj: 5
miesi─Öcznie: 4676
Wszystkich odwiedzin: 556380

certyfikaty

 

 

e-rejestracja

BIP


 https://ezdrowie.wrotapodlasia.pl/public/gallery/1bc6eabc788919c13faf91977098efe7.png