Skip to content
Organizacja Zakładu arrow Projekty Unijne arrow Rozwój współpracy między placówkami z polsko-białoruskiego pogranicza
Rozwój współpracy między placówkami z polsko-białoruskiego pogranicza
Redaktor: Administrator   
04.12.2013.

 

Rozwój współpracy między placówkami medycznymi z polsko – białoruskiego pogranicza

w leczeniu ostrych zaburzeń psychicznych”

Wartość Projektu

Całkowita wartość Projektu: 1 998 525.16 EUR

Wartość dofinansowania z Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2007 - 2013: 1 798 672.00 EUR

Wkład własny –Partner Wiodący: 113 236.80 EUR

Wkład własny – Partner 1: 6 495.23 EUR

Wkład własny – Partner 2: 80 121.13 EUR

 

Wartość Projektu

Partner wiodący

SPP ZOZ

w Choroszczy

Partner 1

Mińsk

Partner 2

Brześć

Wartość Projektu przypadająca na Partnerów

1 112 981,92

61 356,45

784 526,93

wkład własny

111409,49

6141,78

78531,15

Wartość dofinansowania

z Programu Współpracy Transgranicznej

Polska – Białoruś – Ukraina

2007 - 2013

1 001 572,43

55 214,67

705 995,78

 

 

Cele Projektu

Celem głównym niniejszego przedsięwzięcia jest poprawa jakości i dostępności usług medycznych w zakresie leczenia ostrych zaburzeń psychicznych oferowanych przez instytucje ochrony zdrowia w Polsce i na Białorusi dzięki wymianie wiedzy i doświadczeń.

Realizacja projektu to osiągnięcie również celów szczegółowych:

- umocnienie i konsolidacja współpracy transgranicznej między partnerami w zakresie leczenia ostrych zaburzeń psychicznych,

- podniesienie wiedzy i umiejętności personelu medycznego w województwie podlaskim i obwodzie brzeskim w zakresie opieki nad pacjentem z ostrymi zaburzeniami psychicznymi poprzez udział w szkoleniach, seminariach, wizytach studyjnych,

- unowocześnienie szpitali w Choroszczy i Brześciu poprzez remont oraz zakup wyposażenia i sprzętu medycznego.

Partnerzy

Międzynarodowym Publicznym Stowarzyszeniem Dobroczynnym „UNIHELP” w Mińsku

Brzeskim Obwodowym Zakładem Psychiatryczno – Neurologicznym w Brześciu

Grupy docelowe

Personel medyczny zatrudniony przez SPP ZOZ w Choroszczy oraz Wojewódzkim Zakładzie Psychiatryczno – Neurologicznym w Brześciu, a także pracownicy organizacji i instytucji zajmujących się zdrowiem psychicznym, stanowiących łańcuch pomocy osobom chorym psychicznie - pogotowia ratunkowego, policji, centrów interwencji kryzysowej pracowników ośrodków opiekuńczych głównie z obszaru województwa podlaskiego, obwodu brzeskiego i mińskiego. W bezpośrednich działaniach projektu wezmą łącznie udział 192 osoby.

Beneficjenci końcowi

Beneficjentami końcowymi projektu będą pacjenci Samodzielnego Publicznego Psychiatrycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Choroszczy i Wojewódzkiego Zakładu Psychiatryczno – Neurologicznego w Brześciu oraz mieszkańcy województwa podlaskiego, obwodu brzeskiego i mińskiego. Łącznie działania projektu obejmą co najmniej 10700 osób.

Opis Projektu

Niniejszy projekt pn.„Rozwój współpracy między placówkami medycznymi z polsko – białoruskiego pogranicza w leczeniu ostrych zaburzeń psychicznych” jest projektem zintegrowanym. Każdy z partnerów realizuje część działań wspólnego projektu na swoim terytorium. Wszystkie działania zostały dokładnie zaplanowane i wzajemnie się uzupełniają. Mimo, iż każdy z Partnerów jest odpowiedzialny za inne działania, to są one ze sobą powiązane w logiczną całość. Ponadto są również przewidziane działania, które będą wspólnie wdrażane. Wszystkie aktywności podejmowane w ramach wspólnego projektu zmierzają do realizacji celu projektu, którym jest poprawa jakości i dostępności usług medycznych w zakresie leczenia ostrych zaburzeń psychicznych oferowanych przez instytucje ochrony zdrowia w Polsce i na Białorusi dzięki wymianie wiedzy i doświadczeń.

Projekt zakłada prowadzenie prac remontowo-budowlanych w szpitalach w Choroszczy i Brześciu, a także zakup sprzętu i wyposażenia w obu tych jednostkach.

Zmieniony ( 16.12.2013. )
 

Banery

 

Licznik

Odwiedzin dzisiaj: 39
miesięcznie: 6208
Wszystkich odwiedzin: 557912

certyfikaty

 

 

e-rejestracja

BIP


 https://ezdrowie.wrotapodlasia.pl/public/gallery/1bc6eabc788919c13faf91977098efe7.png