Skip to content
Organizacja Zakładu
Oddział Rehabilitacji Neurologicznej
Redaktor: Administrator   

Kierownik Oddziału Rehabilitacji Neurologicznej - dr n.med.-Irena Anna Rutkowska

Pielęgniarka Oddziałowa- mgr Elżbieta Marciniak

 

tel. 85 719 10 91, 85 719 12 39

Oddział Rehabilitacji Neurologicznej SPP ZOZ w Choroszczy funkcjonuje od 01.08.2011r.

W skład oddziału wchodzi 12 łóżkowa baza hospitalizacji całodobowej wraz z działem zabiegowym fizjoterapii: kinezyterapia, fizykoterapia, masaż.

W oddziale zatrudniony jest wykwalifikowany zespół: 3 lekarzy, 4 fizjoterapeutów, psycholog, logopeda, terapeuta zajęciowy, personel pielęgniarski, personel sprzątający.

Świadczenia rehabilitacji neurologicznej w warunkach stacjonarnych przeznaczone są dla pacjentów ze schorzeniami neurologicznymi, którzy ze względu na kontynuację leczenia wymagają stosowania kompleksowych czynności rehabilitacyjnych oraz całodobowego nadzoru medycznego.

Do rehabilitacji neurologicznej kwalifikowani są chorzy po udarach mózgu, z zaburzeniem funkcji rdzenia kręgowego i korzeni nerwowych oraz z zaburzeniami funkcji obwodowego układu nerwowego i dystrofią mięśniową.

Podczas pobytu w Oddziale wykonywane są ćwiczenia przyłóżkowe oraz ćwiczenia na sali gimnastycznej ( ćw. bierne, czynno – bierne, czynne wspomagane, czynne wolne, czynne oporowe w zależności od stopnia niedowładu), ćwiczenia oddechowe, przygotowanie do chodzenia i nauka czynności lokomocyjnych, ćwiczenia sprawności manualnej oraz samoobsługi, równoważne i koordynacyjne, masaże, ćwiczenia z wykorzystaniem neurofizjologicznej metody PNF( Proprioceptive Neuromuscular Facilitation), ćwiczenia z wykorzystaniem koncepcji NDT Bobath.

W zależności od wskazań wykonuje się też zabiegi fizykoterapeutyczne: prądy interferencyjne, prądy diadynamiczne, TENS, galwanizacje, elektrostymulacje, ultradźwięki, pole magnetyczne, zabiegi z wykorzystaniem lampy Sollux, laseroterapię.

Ponadto prowadzona jest terapia neuropsychologiczna, logopedyczna i terapia zajęciowa.


Istnieje możliwość wykonania w jednostce badań: diagnostyki obrazowej, diagnostyki laboratoryjnej, EKG oraz monitorowania ciśnienia krwi w dostępie całodobowym.

 

Banery

 

Licznik

Odwiedzin dzisiaj: 4
miesięcznie: 4675
Wszystkich odwiedzin: 556379

certyfikaty

 

 

e-rejestracja

BIP


 https://ezdrowie.wrotapodlasia.pl/public/gallery/1bc6eabc788919c13faf91977098efe7.png