Skip to content
Organizacja Zakładu arrow Aktualności arrow Solidarność z Osobami Uzależnien od Substancji Psychotycznych
Solidarność z Osobami Uzależnien od Substancji Psychotycznych
Redaktor: Administrator   
24.06.2010.
26 czerwiec to Dzień Osób Uzależnionych od Substancji Psychoaktywnych.

 

To dobry moment, aby nakreślić kilka słów na ten temat. Na co dzień używamy substancji psychoaktywnych takich jak kawa, nikotyna, alkohol. Nie zdając sobie początkowo sprawy, że może prowadzić to do uzależnienia.

Na początku warto wyjaśnić termin substancja psychoaktywna - to taka substancja, która działając na ośrodkowy układ nerwowy wywiera wpływ na nastrój, procesy myślowe oraz zachowanie.

Według klasyfikacji ICD-10 (1) substancje te dzielimy na:

* alkohol,

* opiaty,

* kanabinoidy,

* kokaina,

* leki uspokajające i nasenne,

* inne substancje stymulujące (w tym kofeina, teina zawarte w kawie i herbacie, używane w bardzo dużych ilościach),

* substancje halucynogenne,

* tytoń,

* lotne substancje (kleje, rozpuszczalniki).


Używanie substancji szkodliwej (zgodnie z zapisem w ICD-10) jest równoznaczne z pojęciem nadużywania pojawiającym się w amerykańskiej klasyfikacji zaburzeń psychicznych DSM-IV (2). Jest to szkodliwy sposób używania substancji prowadzący do istotnych klinicznie szkód somatycznych lub psychologicznych, w tym do: upośledzenia wyrażania sądów i/lub dysfunkcjonalnego zachowania mogącego powodować niesprawność i/lub może mieć niepożądane następstwa dla związków z innymi ludźmi. Przykładem następstw szkodliwego używania jest ryzykowne prowadzenie samochodu pod wpływem marihuany lub spacer po krawędzi dachu po zażyciu substancji halucynogennej.

Zespół uzależnienia (1) jest to zespół zjawisk fizjologicznych, behawioralnych i poznawczych, w którym zachowania związane z używaniem substancji (lub grupy substancji) psychoaktywnej zyskują wyraźną przewagę nad dotychczasowymi zachowaniami– mającymi kiedyś większe znaczenie dla danej osoby. Do rozpoznania zespołu uzależnienia upoważnia łączna obecność przynajmniej trzech z wymienionych poniżej sześciu objawów utrzymujących się przez miesiąc, lub – trwających krócej, ale powtarzających się kilkakrotnie w ciągu 12 miesięcy.Kiedy mamy do czynienia z uzależnieniem?


Po pierwsze, o uzależnieniu możemy mówić, gdy występuje zjawisko głodu substancji (alkoholu, narkotyku, leku, zapalenia papierosa) czyli silne pragnienie zażycia lub odczucie swoistego przymusu do jej spożycia.
Drugim ważnym elementem są
trudności kontrolowania czyli niemożność powstrzymania się przed spożywaniem substancji psychoaktywnej przed południem, trudność w zakończeniu używania o określonej godzinie lub spożycia zakładanej ilości. Osoba zażywająca daną substancję nie wie, jak długo będzie pić, „ćpać”, jakie to będą dawki. Trudno również przewidzieć jej zachowania pod wpływem danej substancji- alkoholu czy narkotyku, ponieważ występuje pewien bezkrytycyzm wobec własnej osoby.
Kolejnym ważnym objawem jest
zwiększona tolerancja, czyli potrzeba zażywania coraz większych dawek, aby uzyskać taki sam efekt, jak na początku nałogu.
Innym objawem przemawiającym za uzależnieniem jest zaniedbywanie zainteresowań, coraz większa ilość czasu poświęcana na zdobywanie substancji uzależniającej. Zamiana koncentracji z codziennych spraw, problemów, radości, znajomych, rodziny na osoby, które również chętnie zażywają daną substancję. Dużo uwagi i energii poświęca się na to, aby ułatwić sobie dostęp do danej używki. Przykładem może tu być kupowanie środka psychoaktywnego na wszelki wypadek, uporczywe myślenie lub wręcz planowanie kiedy, jak i z kim można będzie to zażyć. Przeznaczanie pieniędzy specjalnie na daną używkę, zaniedbanie swoich zainteresowań na rzecz zażywania substancji.
Zażywanie substancji, mimo świadomości, że wywołuje ona szkodliwy wpływ. Osoba uzależniona od którejkolwiek substancji psychoaktywnej nadal po nią sięga pomimo informacji od lekarza, szkodliwych następstw w różnych dziedzinach życia tj. zdrowie, życie rodzinne, funkcjonowanie społeczne, praca.Jak leczyć uzależnienie?

Leczenie uzależnienia to proces złożony i długotrwały. Czynnikiem decydującym do podjęcia psychoterapii uzależnień jest motywacja do leczenia oraz do utrzymywania abstynencji. Rozpoczynając leczenie odwykowe coraz częściej stosuje się oprócz psychoterapii farmakoterapię, aby zmniejszyć cierpienie pacjenta. Celem psychoterapii jest zmiana sposobu myślenia o używaniu środka, dostrzeganie negatywnych konsekwencji ich zażywania, odczuwania zagłuszanych przez substancję emocji, doznań i zmiana patologicznych nawyków, zachowań, które prowokowały do używania jak również zachowań będących skutkiem działania substancji.


Dopalacze-nowoczesnym ale niebezpiecznym problemem.


Pisząc na temat substancji psychoaktywnych nie można zapomnieć o dopalaczach. Jest to nowy problem, który pojawił się we współczesnym świecie. Są to substancje legalnie sprzedawane. Kiedyś słowo dopalacz oznaczało urządzenie do zwiększania ciągu silnika odrzutowego w samolocie! Z czasem przeszło to określenie do języka potocznego i dopalaczem zaczęto określać odżywki dla sportowców czy napoje energetyczne. Teraz dopalacz to znaczy przede wszystkim używka. Tak potocznie nazywa się grupę substancji o działaniu psychoaktywnym, które nie znajdują się na liście substancji kontrolowanych przepisami ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii i można je sprzedawać. Należy podkreślić, że dopalacze to substancje, które działają na funkcjonowanie człowieka tak samo jak każda inna substancja psychoaktywna, więc jest duże prawdopodobieństwo, iż można się i od niej uzależnić. Na kwestię uzależnienia należy spojrzeć przez pryzmat nie tylko zależności fizycznej, ale przede wszystkim psychologicznej, gdyż człowiek jest istotą psychofizyczną. Jeśli nawet organizm nie „domaga się substancji” poprzez pojawienie się nieprzyjemnych objawów fizycznych, to pozostaje jeszcze „silna natrętna potrzeba” psychologiczna używania środka, którego zażycie pozwala na sztuczne-nie naturalne- radzenie sobie ze swoimi problemami, kłopotami, trudnościami zarówno zewnętrznymi jak i w sobie samym.


Artykuł przygotowały :

mgr Katarzyna Komorowska

mgr Magdalena Popławska

OTUA dla Mężczyzn

 

certyfikaty

 

 

e-rejestracja

BIP


 https://ezdrowie.wrotapodlasia.pl/public/gallery/1bc6eabc788919c13faf91977098efe7.png