Skip to content
Organizacja Zakładu arrow Aktualności arrow Światowy Dzień Zdrowia - 7 kwietnia 2010 roku.
Światowy Dzień Zdrowia - 7 kwietnia 2010 roku.
Redaktor: Administrator   
02.04.2010.
Człowiek i miasto – zagrożenia zdrowia psychicznego związane z urbanizacją”

Dnia 7 kwietnia obchodzimy Światowy Dzień Zdrowia. W 2010 roku przebiegał on będzie pod hasłem „Człowiek i miasto” i skupiał się na problemach zdrowotnych związanych z urbanizacją. Ponad 3 mld ludzi zamieszkuje miasta na całym świecie i stanowi to ponad 50% ludności. Ocenia się, że do 2030 roku sześć na dziesięć osób będzie mieszkało w mieście. Związane to będzie z wieloma niekorzystnymi zjawiskami jak utrudniony dostęp do wody pitnej, stan środowiska naturalnego, wypadki, zdarzenia z użyciem przemocy, choroby niezakaźne i zakaźne, używanie tytoniu, nieodpowiedni styl odżywiania się, brak aktywności fizycznej, nadużywanie alkoholu.

Osoby mieszkające samotnie, żyjące w miejscach zatłoczonych mają większe prawdopodobieństwo zachorowania na chorobę psychiczną. A problemy ze zdrowiem psychicznym są zagrożeniem dla zdrowia publicznego, jakości życia i gospodarki. Zaburzenia psychiczne częściej występują u ludzi o niższym statusie społeczno ekonomicznym niż u osób o wyższym statusie. Osoby żyjące w miastach, gdzie panuje nadmierny hałas, nieporządek, wandalizm, narkomania i konflikty sąsiedzkie wykazują objawy depresyjne. A depresja jest drugą co do częstości przyczyną niepełnoprawności. W Europie 28% zatrudnionych podaje, że odczuwa stres w pracy. Stresujące warunki pracy zwiększają ryzyko zaburzeń lękowych, depresyjnych, wypalenia. Wzrost populacji ludzi starzejących się niesie ze sobą zwiększone ryzyko otępienia i depresji. Ludzie ze złych warunków społeczno-ekonomicznych, mniejszości etniczne, imigranci, są narażeni na zespół stresu pourazowego, depresję, lęk, agresję, przemoc, zachowania samobójcze.

Zintegrowana polityka publiczna w zakresie edukacji, pracy, urbanistyki, żywienia, transportu, sprzyja zdrowiu psychicznemu i zapobiega zaburzeniom. Poprawa kształtu miast, wytyczanie stref, zmniejszenie poziomu hałasu sprzyja zdrowiu mieszkańców miast, pomagając ograniczyć stres i przemoc. Jazda na rowerze, spacery, korzystanie ze środków transportu publicznego dają okazję do aktywności fizycznej, zmniejszają liczbę wypadków śmiertelnych, zwiększają kontakty społeczne. Regularna aktywność fizyczna poprawia samopoczucie i chroni osoby starsze przed depresją.

Wobec tak istotnego znaczenia zdrowia psychicznego obecnie zaleca się tworzenie planów działań w zakresie promocji zdrowia psychicznego i zapobiegania zaburzeniom psychicznym.

dr Beata Galińska-Skok

Opracowano na podstawie materiałów WHO, http://www.imha.net ,

Wright P., Stern J., Phelan M.: Psychiatria Sedno, Elsevier, 2008

Zmieniony ( 19.08.2011. )
 

certyfikaty

 

 

e-rejestracja

BIP


 https://ezdrowie.wrotapodlasia.pl/public/gallery/1bc6eabc788919c13faf91977098efe7.png