Skip to content
Organizacja Zakładu
Organizacja Zakładu

      

Witamy na stronie internetowej Szpitala Psychiatrycznego w Choroszczy.
 
Jest to nowoczesna placówka oferująca wszechstronną opiekę pacjentom z zaburzeniami psychicznymi i chorobami neurologicznymi. W swojej strukturze zawiera wiele specjalistycznych oddziałów stacjonarnych, zespołów dziennych, poradnie zdrowia psychicznego. Oferujemy dostęp do nowoczesnej bazy diagnostyki obrazowej. Wśród wysokiej klasy personelu oprócz lekarzy i pielęgniarek na oddziałach zatrudnieni są psycholodzy, terapeuci i rehabilitanci. Serwis ten powstał z myślą o wszystkich osobach chcących zasięgnąć bliższych informacji na temat szpitala,chorób w nim leczonych, metod leczenia, terapii czy działania pracowni diagnostycznych.
 
Naszym celem jest przełamanie obawy przed kontaktem z lekarzem psychiatrą czy psychologiem.


     W ramach struktury organizacyjnej Zakładu wyodrębnia się:

     1. przedsiębiorstwa obejmujące rodzaje prowadzonej działalności leczniczej:

1) Szpital, w skład którego wchodzą następujące komórki organizacyjne:

2) Zespół opieki pozaszpitalnej, w skład którego wchodzi:

3) Zespół Poradni Specjalistycznych, w skład którego wchodzą następujące jednostki i ich komórki organizacyjne: 

e-mail: radzyminska@sppchoroszcz.med.pl

a) Podlaskie Centrum Leczenia Padaczek, w skład Centrum wchodzą:

4) komórki organizacyjne działalności niemedycznej:

 • Dział Statystyki i Dokumentacji Chorych,
 • Dział Ekonomiczno - Finansowy,
 • Dział Techniczno – Gospodarczy,
 • Dział Dietetyki i Żywienia,
 • Dział Zatrudnienia z sekcją Płac,
 • Sekcja Organizacyjno - Administracyjna,
 • Sekcja Zamówień Publicznych.
5) samodzielne stanowiska pracy:
 • Specjalisty ds. Epidemiologii,
 • Służba BHP,
 • Inspektora Ochrony Przeciwpożarowej,
 • Pełnomocnika ds. Obronnych i Ochrony Informacji Niejawnych,
 • Radcy Prawnego,
 • Specjalisty ds. Inwestycji i Remontów,
 • Pełnomocnika Dyrektora ds. Systemu Zarządzania Jakością,
 • Kapelani Szpitalni,
 • Informatyka.
 

Banery

 

Licznik

Odwiedzin dzisiaj: 144
miesięcznie: 3885
Wszystkich odwiedzin: 534269

certyfikaty

 

 

e-rejestracja

BIP


 https://ezdrowie.wrotapodlasia.pl/public/gallery/1bc6eabc788919c13faf91977098efe7.png