Dnia 18 października 2012r. w Centrum Zdrowia Psychicznego i Leczenia Uzależnień, ul. Radzymińska 2 w Białymstoku,

odbędzie się dzień otwartych drzwi.Tego dnia osoby, które szukają pomocy dla siebie lub bliskich w zakresie problemów\

ze zdrowiem psychicznym będą mogły zapoznać się z ofertą medyczną i terapeutyczną świadczoną przez Centrum.

Informacji pracownicy Centrum będą udzielać przez cały dzień, w godzinach: 8.00 – 15.00.

Serdecznie zapraszamy.

Dyrekcja Zakładu oraz Zespół Terapeutyczny CZPiLU w Białymstoku

 

Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego był w tym roku obchodzony 12 października pod hasłem: „Depresja: kryzys globalny”. Depresja jest jedną z najczęściej występujących chorób i może dotknąć każdego człowieka. Wg WHO nawracające zaburzenia depresyjne były w 2004r. trzecią najczęściej występującą chorobą, a w 2030 będą na pierwszym miejscu. Ocenia się, że obecnie na świecie na depresję cierpi 350 mln ludzi. Wpływ na zdrowie psychiczne mają kryzysy ekonomiczne: bezrobocie, ubóstwo i rozpad rodziny przyczyniają się do powstania różnych zaburzeń psychicznych, wśród nich depresji. Zaburzenia depresyjne często zaczynają się w młodym wieku , są nawracające i ograniczają zdolności do pracy. Z tych powodów depresja jest wiodącą przyczyną niepełnosprawności. Depresja jest zaburzeniem, które może być diagnozowane i leczone przez lekarzy pierwszego kontaktu. Pomimo, że leczenie depresji jest skuteczne, większość ludzi będących w potrzebie nie otrzymuje go. Przeszkodą jest m.in. brak wiedzy o tej chorobie, informacji o miejscach leczenia, czy też obawa przed społeczną stygmatyzacją osób chorych psychicznie.

Wychodząc naprzeciw zaleceniom organizatora akcji – Światowej Federacji Zdrowia Psychicznego, dotyczących edukacji i promocji zdrowia psychicznego, SPP ZOZ w Choroszczy w podległej mu placówce – Centrum Zdrowia Psychicznego i Leczenia Uzależnień w Białymstoku – organizuje dni otwarte. Osoby, które szukają pomocy dla siebie lub swoich bliskich w zakresie depresji i innych problemów ze zdrowiem psychicznym będą mogły zapoznać się z ofertą medyczną i terapeutyczną świadczoną przez Centrum Zdrowia Psychicznego. W CZP działa poradnia zdrowia psychicznego, dzienny oddział psychiatryczny i zespół leczenia środowiskowego. W PZP jest oferowana pacjentom diagnostyka psychiatryczna, psychologiczna oraz leczenie (farmakoterapia i psychoterapia). Opieką oddziału dziennego są obejmowane osoby z zaburzeniami psychotycznymi i depresyjnymi, którzy z uwagi na przewlekły charakter choroby wymagają oddziaływań rehabilitacyjnych i edukacyjnych prowadzonych w formie grupy terapeutycznej. W zespole leczenia środowiskowego jest realizowany indywidualny program terapeutyczny dla pacjentów z zaburzeniami psychotycznymi.

Zapraszamy dnia 18 października 2012r. w godzinach 9.00-14.00, Centrum Zdrowia Psychicznego i Leczenia Uzależnień, ul. Radzymińska 2 w Białymstoku.

Opracowała: dr n. med. Beata Galińska-Skok