Posted in Projekty Unijne
admin123

Wykorzystanie energii promieniowania słonecznego poprzez budowę wspom, instalacji fotowoltaicznej

W dniu 17.02.2015r. podpisano Umowę nr UDA-RPPD.05.02.00-20-054/14-00                                   o dofinansowanie Projektu: „Wykorzystanie energii promieniowania słonecznego poprzez budowę wspomagającej instalacji fotowoltaicznej i solarnej w Samodzielnym Publicznym Psychiatrycznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej im. Dr Stanisława Deresza w Choroszczy” nr WND-RPPD.05.02.00-20-054/14 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007 – 2013, Osi Priorytetowej V Rozwój infrastruktury ochrony środowiska, […]