Posted in Aktualności
admin123

Studenckie praktyki indywidualne od 01.07.2014

Warunki przyjmowania na STUDENCKIE PRAKTYKI INDYWIDUALNE w Samodzielnym Publicznym Psychiatrycznym  Zakładzie Opieki Zdrowotnej im. dr. Stanisława Deresza w Choroszczy Plac Z. Brodowicza 1 16-070 Choroszcz  UWAGA! Opisana poniżej procedura nie dotyczy osób chcących odbyć praktykę w ramach umowy zawartej między Uczelnią a Zakładem. Obowiązuje w takim przypadku odrębna procedura postępowania. Osoby zainteresowane odbyciem studenckich praktyk indywidualnych […]

Posted in Aktualności
admin123

Zaproszenie na sympozjum: „Opieka domowa – przeszłość, teraźniejszość, przyszłość”

Klinika Psychiatrii UMB w Choroszczy oraz Oddział Podlaski Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego zapraszają na sympozjum dnia 13 czerwca 2014 roku o godz. 13.00 na temat: „Opieka domowa – przeszłość, teraźniejszość, przyszłość” zaproszenie

Posted in Aktualności
admin123

Gdański Uniwersytet Medyczny prośba o wypełnienie ankiety

Do Samodzielnego Publicznego Psychiatrycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej im. dr. Stanisława Deresza w Choroszczy wpłynęła prośba Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego o pomoc w uzyskaniu informacji na temat jakości kształcenia Uczelni (w ramach działań Komisji Wydziału Lekarskiego ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia).              Realizując prośbę Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, poniżej załączamy adres internetowy do ankiety, którą mogą wypełnić absolwenci Uniwersytetu.  https://docs.google.com/forms/d/1NKtseTk6DoWTW_a7Xg1aQOAVniT4B-dG6bessLAHHe0/viewform

Posted in Aktualności
admin123

Wysokość opłaty za kserokopię dokumentacji medycznej

Na podstawie komunikatu Prezesa GUS z dnia 11.02.2014 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w trzecim kwartale 2013 r. ustala się od 1.03.2014 r. opłatę za jedną stronę kopii dokumentacji medycznej w wysokości 0,62 zł plus VAT. dokument podpisany przez Dyrekcję Szpitala  

Posted in Aktualności
admin123

Termomodernizacja budynków SPPZOZ w Choroszczy

Dobiega końca realizacja projektu finansowanego z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pn.: Termomodernizacja budynków Samodzielnego Publicznego Psychiatrycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Choroszczy       Zmieniony ( 21.01.2014. )  

Posted in Aktualności
admin123

Nabór na specjalizację w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego dla pielęgniarek

Samodzielny Publiczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej im dr Stanisława Deresza w Choroszczy prowadzi nabór na specjalizację w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego dla pielęgniarek, planowany termin rozpoczęcia szkolenia – październik 2013 r. Koszt specjalizacji  4200 zł. Wniosek o dopuszczenie do specjalizacji wraz z: kserokopią (potwierdzoną) prawa wykonywania zawodu, zaświadczeniem z zakładu pracy potwierdzającym co najmniej dwuletni staż […]

Posted in Aktualności
admin123

Ogłoszenie w sprawie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych

OGŁOSZENIE W SPRAWIE KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH z podmiotem wykonującym działalność leczniczą, lub osobą legitymującą się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych Dyrektor Samodzielnego Publicznego Psychiatrycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej im. dr. Stanisława Deresza w Choroszczy, na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. […]

Posted in Aktualności
admin123

Przetarg nieograniczony na wynajem 152,4 m2 powierzchni użytkowej budynku szpitalnego Nr 20

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM Samodzielny Publiczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. dr. Stanisława Deresza w Choroszczy, 16 – 070 Choroszcz, ul. Plac Z. Brodowicza 1 tel. 85 719 10 91, faks 85 719 28 00 ogłasza przetarg nieograniczony na wynajem 152,4 m2 powierzchni użytkowej budynku szpitalnego Nr 20 z przeznaczeniem na cele niemedyczne na prowadzenie […]