Szanowni Państwo w imieniu Pana Bogdana Dyjuka- Członka Zarządu Województwa Podlaskiego zwracam się z uprzejma prośbą o wsparcie „Apelu o złotówkę dla podlaskiej psychiatrii” : „Pobierz i wyślij do władz wszelkich (zwłaszcza NFZ) i ich przedstawicieli”

APEL O ZŁOTÓWKĘ DLA PODLASKIEJ PSYCHIATRII

Sytuacja podlaskich szpitali psychiatrycznych, a w szczególności jednego z największych w Polsce szpitala psychiatrycznego ZOZ w Choroszczy wymaga podjęcia pilnych, nadzwyczajnych działań, w celu zabezpieczenia bezpieczeństwa zdrowotnego pacjentów.

            W szpitalu w Choroszczy 38 lekarzy wypowiedziało umowę o pracę (z tego termin wypowiedzenia umów 37 lekarzy upłynie 30 kwietnia 2018 r., natomiast 1 lekarzowi – 28 lutego 2018 r.),  natomiast klauzulę opt-out wypowiedziało 4 lekarzy rezydentów oraz 39 lekarzy specjalistów. W Szpitalu zatrudnionych jest na etacie 938 osób, w tym 92 lekarzy i 15 rezydentów.

Solidarność z lekarzami szpitala w Chroszczy zapewnili pisemnie lekarze oddziału psychiatrycznego szpitala wojewódzkiego w Łomży, z których część również rozważa wypowiedzenie umów o pracę.

            W szpitalu w Choroszczy doszło do sytuacji, w której wynagrodzenie zasadnicze rezydenta odbywającego specjalizację z psychiatrii, który rozpoczął pracę z dniem 1 stycznia 2018 r jest znacznie wyższe niż zasadnicze wynagrodzenie specjalistów psychiatrów, w tym również ordynatorów. Różnica ta obecnie wynosi 1.300 zł. Powiększy się ona znacznie w skutek podpisanego w dniu 08.02.2018 r. porozumienia pomiędzy Ministerstwem Zdrowia a przedstawicielami Porozumienia Rezydentów. Spowoduje to dodatkowe trudności w negocjacjach z lekarzami specjalistami.

Podniesienie przez podlaski oddział NFZ ceny punktu udzielanych świadczeń w opiece psychiatrycznej i leczeniu uzależnień o 1 zł, tj. do kwoty 11,80 zł za punkt pozwoliłoby choć doraźnie rozwiązać wyżej przedstawiony problem (obecnie 10,80 zł). 

Podniesienie ceny punktu należy do kompetencji dyrektora podlaskiego oddziału NFZ.

Podlaski Oddział NFZ z dniem 1 października 2017 r., dokonał podwyższenia ceny za punkt w świadczeniach psychiatrycznych z 10,20 zł na 10,80 zł (jedna z najniższych w kraju!!!), przy jednoczesnym zmniejszeniu limitu wykonywanych punktów, co nadal nie pokrywa rzeczywistych kosztów ponoszonych na realizację przedmiotowych świadczeń.

W roku 2016 i 2017 weszły w życie nowe przepisy dotyczące wynagrodzeń (m.in.: wzrost najniższego zasadniczego wynagrodzenia pracowników, minimalnego wynagrodzenia pracowników medycznych, wzrost wynagrodzeń rezydentów). Tylko w roku 2017 szpital w Choroszczy musiał na ww. wynagrodzenia i ich pochodne wyłożyć o 4,5 mln zł więcej niż w roku poprzednim.

Obecnie w szpitalu w Choroszczy przebywa 809 pacjentów, w tym w oddziałach psychiatrycznych : 728, z czego w oddziałach sądowych o podstawowym i wzmocnionym zabezpieczeniu (oddziały zamknięte) – 238. To jedyny w pn.- wsch. Polsce (a jeden z trzech w Polsce) szpital psychiatryczny z pododdziałem leczenia zaburzeń preferencji seksualnych (parafilie).

 

Zwracamy się o podjęcie decyzji na szczeblu centralnym, które doprowadzą do wzrostu poziomu finansowania podlaskiej psychiatrii, a co za tym idzie umożliwią finansowanie bieżącej działalności ze środków NFZ. Jest to konieczne, aby szpitale i oddziały prowadzące świadczenia psychiatryczne nie ograniczały przyjęć pacjentów i nie zmniejszały zakresów swojego działania. Dotyczy to szpitala psychiatrycznego w Choroszczy, Suwałkach i Łomży (oddział psychiatryczny).

Osób potrzebujących pomocy psychiatrycznej jest coraz więcej, a pieniędzy na ich wsparcie – ubywa. Owa 1 złotówka da nadzieję na ustabilizowanie sytuacji w podlaskiej psychiatrii  – choć na jakiś czas.

1 thought on “APEL O ZŁOTÓWKĘ DLA PODLASKIEJ PSYCHIATRII

Comments are closed.