Krzysztof Szeweluk
Posted in Aktualności

Dane telefoniczne do Centrum Zdrowia Psychicznego i Leczenia Uzależnień przy ul. Radzymińskiej 2 w Białymstoku

Poradnia Zdrowia Psychicznego – (85)743 40 44, 601 415 192 Zespół Leczenia Środowiskowego- (85) 743 40 44 Poradnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia – (85) 743 31 25 Oddział Dzienny Dla Chorych z Zaburzeniami Psychicznymi – (85) 743 43 06 Specjalistyczna Poradnia Padaczek (Neurologiczna) – (85) 743 40 51, 693 156 001 Sekretariat – […]

admin123
Posted in Aktualności

Składamy gorące podziękowania za otrzymaną darowiznę

Serdecznie dziękujemy Panu Arturowi Kosickiemu Marszałkowi Województwa Podlaskiego oraz Zarządowi Województwa Podlaskiego za przekazanie w dniu 14 września 2020 r. Samodzielnemu Publicznemu Psychiatrycznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej im. dr. Stanisława Deresza w Choroszczy samochodu osobowego. W tym bardzo trudnym dla Szpitala okresie walki z epidemią przekazany dar jest szczególnie ważny i potrzebny, by lepiej chronić zdrowie […]