admin123
Posted in Aktualności

Ewa Zgiet, nowa Dyrektor szpitala psychiatrycznego: Muszę myśleć o nowych przychodach.

Poprawa sytuacji finansowej to nie tylko oszczędności. Poprawa sytuacji finansowej to także pozyskiwanie nowych przychodów – mówi Ewa Zgiet, dyrektorka szpitala psychiatrycznego w Choroszczy. Stanowisko to piastuje od początku lutego. Poprzedni dyrektor nigdy nie krył, że prowadzenie szpitala psychiatrycznego to trudna sprawa. Pani wystartowała w konkursie na to stanowisko i wygrała go. Nie bała się […]

admin123
Posted in Aktualności

Komunikat – jakość wody

KOMUNIKAT Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białymstoku informuje, że w badaniu jakości wody z dnia 2020-02-18 (wpłynęło do PSSE w Białymstoku w dniu 2020-02-20) z indywidualnego ujęcia Samodzielnego Publicznego Psychiatrycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej im. dr. St. Deresza w Choroszczy Pl. Z. Brodowicza 1, zawór czerpalny w kuchni stwierdzono azotyny – w ilości 0,52±0,08mg/l. Zawartość azotynów […]

Konferencja naukowa „Znam przepisy prawa medycznego – pracuję bezpiecznie”
admin123
Posted in Aktualności

Konferencja naukowa „Znam przepisy prawa medycznego – pracuję bezpiecznie”

  Dnia 14 lutego 2020 roku na Wydziale Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu w Białymstoku odbyła się konferencja naukowa „Znam przepisy prawa medycznego – pracuję bezpiecznie” organizowana przez Zarząd Oddziału Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego w Białymstoku, Koło Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego przy SPP ZOZ w Choroszczy, Koło Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego przy Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku oraz Okręgową Izbę […]

admin123
Posted in Aktualności

Inauguracja Międzynarodowego Roku Pielęgniarki i Położnej w Polsce

Krótka informacja o Inauguracji „Nursing Now” Polska  Ministerstwo Zdrowia – Departament Pielęgniarek i Położnych uprzejmie informuje, że 5 lutego 2020 roku w Ministerstwie Zdrowia uroczyście zainaugurowano Międzynarodową Kampanię „Nursing Now” Polska. 200 lat temu urodziła się wybitna reformatorka współczesnego pielęgniarstwa Florence Nightingale, w związku z tym Światowa Organizacja Zdrowia ogłosiła rok 2020 Międzynarodowym Rokiem Pielęgniarki i Położnej. Celem kampanii jest przede […]